Золедроновая кислота-Виста

Код ATХ: 
M05BA08
Регистрационный номер: 
UA/14456/01/01
Срок действия регистрационного удостоверения: 
24.06.2015 до 24.06.2020
Название на английском: 
Zoledronicacid-Vista

Склад

діюча речовина: zoledronic acid;

5 мл концентрату містять 4 мг золедронової кислоти, що еквівалентно 4,264 мг золедронової кислоти моногідрату;

допоміжні речовини: маніт (Е421), тринатрію цитрату дигідрат, вода для ін’єкцій.

Лікарська форма. Концентрат для розчину для інфузій.

Основні фізико-хімічні властивості:прозорий, безбарвний розчин.

Фармакотерапевтична група

Засоби, що впливають на структуру та мінералізацію кісток. Бісфосфонати. Код АТХ М05В А08.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка.

Золедронова кислота належить до нового класу бісфосфонатів, що специфічним чином діють на кісткову тканину. Вона є одним із найпотужніших серед відомих на сьогодні інгібіторів остеокластичної кісткової резорбції.

Селективна дія бісфосфонатів на кістки базується на їхній високій спорідненості з мінералізованою кістковою тканиною, однак молекулярний механізм, що приводить до інгібіції остеокластичної активності, на сьогодні не з’ясований. У ході довготривалих досліджень на тваринах було встановлено, що золедронова кислота інгібує кісткову резорбцію без негативного впливу на формування, мінералізацію та механічні властивості кісток.

Крім інгібіції остеокластичної кісткової резорбції, золедронова кислота чинить пряму протипухлинну дію на культивовані клітини мієломи та раку молочної залози людини завдяки інгібіції проліферації клітин та індукції апоптозу.

Золедронова кислота може мати антиметастатичні властивості:

In vivo: пригнічення остеокластної резорбції кісток, яка впливає на мікросередовище кісткового мозку, роблячи його менш сприятливим до росту пухлинних клітин, створюючи антиангіогенну та протибольову дію.

In vitro: пригнічення проліферації остеобластів, пряма цитостатична та проапоптозна дія на пухлинні клітини, синергічний цитостатичний ефект з іншими протипухлинними препаратами, протиадгезивна/протиінвазивна дія.

Фармакокінетика.

Дані з фармакокінетики при метастазах у кістці отримані після одноразової і повторних 5-15-хвилинних інфузій 2 мг, 4 мг, 8 мг і 16 мг золедронової кислоти 64 пацієнтам. Фармакокінетичні параметри не залежать від дози препарату.

Після початку інфузії золедронової кислоти плазмові концентрації препарату швидко збільшуються, досягаючи піка наприкінці інфузії, далі відбувається швидке зменшення концентрації на 10 % від пікового значення після 4 годин і на ½α = 0,24 години і t½β = 1,87 години і тривала фаза з кінцевим періодом напіввиведення t½γ = 146 годин. Не відзначено кумуляції препарату у плазмі при повторних введеннях кожні 28 днів. Золедронова кислота не піддається метаболізму і виводиться нирками у незміненому вигляді. Протягом перших 24 годин у сечі виявляється 39 ± 16 % введеної дози. Решта препарату в основному зв’язується з кістковою тканиною. Потім поволі відбувається зворотне вивільнення золедронової кислоти з кісткової тканини у системний кровотік і її виведення нирками. Загальний кліренс препарату в організмі становить 5,04 ± 2,5 л/год і не залежить від дози препарату, статі, віку, расової приналежності і маси тіла пацієнта. Збільшення часу інфузії з 5 до 15 хв призводить до зменшення концентрації золедронової кислоти на 30 % наприкінці інфузії, але не впливає на криву залежності концентрації від часу у плазмі крові (AUC).

Варіабельність фармакокінетичних параметрів золедронової кислоти у різних пацієнтів була високою, як і в інших бісфосфонатів.

Дані з фармакокінетики золедронової кислоти у пацієнтів з гіперкальціємією і печінковою недостатністю відсутні. За даними, отриманими in vitro, золедронова кислота не інгібує фермент Р450 людини і не піддається біотрансформації; за даними експериментальних досліджень, проведених на тваринах, з калом виводиться менше 3 % введеної дози, що дає можливість припускати, що стан функції печінки суттєво не впливає на фармакокінетику золедронової кислоти.

Нирковий кліренс золедронової кислоти корелює із кліренсом креатиніну, нирковий кліренс становить 5 ± 33 % кліренсу креатиніну, що досягав у середньому 84 ± 29 мл/хв (діапазон 22 - 143 мл/хв) у 64 онкологічних пацієнтів, включених у дослідження. Аналіз групи пацієнтів показав, що у пацієнтів із кліренсом креатиніну 20 мл/хв (гостра ниркова недостатність) та 50 мл/хв (середня ниркова недостатність) відносний кліренс золедронової кислоти – 37 % та 72 % відповідно. Однак дані з фармакокінетики у хворих із гострою нирковою недостатністю (

Виявлена низька спорідненість золедронової кислоти з клітинними компонентами крові. Зв’язування з білками плазми крові низьке (близько 56 %) і не залежить від концентрації золедронової кислоти.

Діти

Деякі фармакокінетичні дані щодо дітей з тяжкою формою порушення остеогенезу дають можливість припустити, що фармакокінетика золедронової кислоти у дітей віком від 3 до 17 років аналогічна такій у дорослих при застосуванні в еквівалентних дозах (мг/кг). Вік, маса, стать і кліренс креатиніну, як виявилося, не впливають на системну експозицію золедронової кислоти.

Клінічні характеристики

Показання

- Профілактика симптомів, пов’язаних з ураженням кісткової тканини (патологічні переломи, компресія хребетного стовпа, ускладнення після хірургічних втручань і променевої терапії або гіперкальціємія, обумовлена злоякісною пухлиною), у пацієнтів зі злоякісними новоутвореннями на пізніх стадіях.

- Лікування гіперкальціємії, обумовленої злоякісною пухлиною.

Протипоказання

Гіперчутливість до діючої речовини (золедронової кислоти), інших бісфосфонатів або будь-яких допоміжних речовин, що входять до складу лікарського засобу.

Вагітність або період годування груддю.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Під час клінічних досліджень одночасно із «Золедроновою кислотою - Віста» часто призначали інші лікарські засоби: протипухлинні препарати, антибіотики, аналгетики. Будь-яких клінічно значущих взаємодій не відзначалося.

За даними, отриманими в ході досліджень in vitro, золедронова кислота істотно не зв’язується з білками плазми крові і не інгібує ферменти системи цитохрому Р450. Проте спеціальні клінічні дослідження щодо вивчення лікарської взаємодії не проводилися.

Рекомендується дотримуватися обережності при одночасному застосуванні бісфосфонатів і аміноглікозидів, оскільки вони можуть виявляти адитивний вплив, унаслідок чого рівень кальцію в сироватці крові може залишатися зниженим довше, ніж потрібно. Рекомендується дотримуватися обережності при одночасному застосуванні бісфосфонатів і петльових діуретиків, оскільки вони можуть виявляти адитивний вплив, внаслідок чого може виникнути гіпокальціємія. Слід бути обережними, призначаючи «Золедронову кислоту - Віста» та інші потенційно нефротоксичні препарати. Слід також мати на увазі можливість розвитку гіпомагніємії протягом лікування.

У пацієнтів із множинною мієломою при внутрішньовенному введенні бісфосфонатів у комбінації з талідомідом клінічно значущих взаємодій не відмічено.

Повідомлялося про остеонекроз щелепи у пацієнтів, які отримували одночасне лікування «Золедроновою кислотою - Віста» та антиангіогенними лікарськими засобами (зменшують кровопостачання пухлини).

Особливості застосування

Стан пацієнтів необхідно оцінювати перед введенням «Золедронової кислоти - Віста», щоб підтвердити відповідну гідратацію.

Необхідно уникати гіпергідратації у пацієнтів з ризиком серцевої недостатності.

Після початку терапії «Золедроновою кислотою - Віста» необхідно ретельно контролювати стандартні параметри обміну речовин, пов’язані з гіперкальціємією, такі як сироваткові рівні кальцію, фосфатів та магнію. У разі виникнення гіпокальціємії, гіпофосфатемії або гіпомагніємії може потребуватися короткочасна коригуюча терапія. Пацієнти з нелікованою гіперкальціємією можуть мати порушення функції нирок, таким чином, необхідно розглядати питання про ретельний контроль функції нирок.

При остеопорозі та для лікування хвороби Паджета доступні й інші препарати, які містять золедронову кислоту як діючу речовину. Пацієнти, які отримують «Золедронову кислоту - Віста», не повинні одночасно лікуватися такими препаратами або будь-яким іншим бісфосфонатом, оскільки комбінований вплив цих препаратів невідомий.

Порушення функції нирок

Якщо пацієнти з гіперкальціємією мають підтверджене погіршення ниркової функції потрібно оцінити, чи переважає потенційна користь лікування «Золедроновою кислотою – Віста» можливий ризик.

Приймаючи рішення про лікування пацієнтів з метастазами в кістки для попередження кісткових ускладнень, необхідно враховувати, що лікувальний ефект настає через 2-3 місяці.

Золедронова кислота пов’язувалася з випадками порушення функції нирок. Фактори, які можуть посилити погіршення ниркової функції, включають дегідратацію, вже наявну ниркову недостатність, множинні цикли лікування золедроновою кислотою та іншими бісфосфонатами, а також застосування інших нефротоксичних лікарських засобів або проведення інфузії в коротший термін, ніж було рекомендовано. Ризик зменшується у разі введення дози золедронової кислоти протягом 15 хв. Повідомлялося про погіршення ниркової функції, прогресування ниркової недостатності та застосування діалізу у пацієнтів після початкової дози або однократної дози золедронової кислоти 4 мг. Підвищення рівня сироваткового креатиніну також виникає у деяких пацієнтів, які тривалий час застосували золедронову кислоту в рекомендованих дозах для попередження кісткових ускладнень, хоча й рідше.

Перед кожним введенням «Золедронової кислоти - Віста» необхідно оцінювати рівні сироваткового креатиніну у пацієнтів. На початку лікування для пацієнтів з кістковими метастазами та жінкам із ранньою стадією раку молочної залози в постменопаузальному періоді під час лікування інгібіторами ароматази (AIs) для запобігання втрати маси кісткової тканини та переломам кісток при незначних або помірних порушеннях функції нирок рекомендуються нижчі дози золедронової кислоти (див. таблицю у розділі «Спосіб застосування та дози»). У разі підтвердження порушення ниркової функції під час лікування необхідно відмінити «Золедронову кислоту - Віста». Лікування золедроновою кислотою слід відновлювати лише після того, як відхилення рівня креатиніну не перевищуватиме 10 % від вихідного значення. Застосування «Золедронової кислоти - Віста» не рекомендується пацієнтам з тяжкою нирковою недостатністю, враховуючи потенційний вплив золедронової кислоти на ниркову функцію, брак даних клінічної безпеки щодо пацієнтів з тяжкою нирковою недостатністю на вихідному рівні (в клінічних дослідженнях визначається як сироватковий креатинін > 400 мкмоль/л, або > 4,5 мг/дл, у пацієнтів з ГІП, що індукована пухлиною, та креатинін сироватки > 265 мкмоль/л, або > 3 мг/дл, у пацієнтів з раком або кісковими метастазами та у жінок з ранньою стадією раку молочної залози в постменопаузальному періоді під час лікування інгібіторами ароматази (AIs) для запобігання втраті маси кісткової тканини та переломам кісток відповідно) та обмеженість фармакокінетичних даних щодо пацієнтів з тяжкою нирковою недостатністю на вихідному рівні (кліренс креатині ну

Порушення функції печінки.

Відсутні певні рекомендації для пацієнтів з тяжкою печінковою недостатністю, оскільки доступні лише обмежені клінічні дані.

Остеонекроз щелепи

Остеонекроз щелепи (ОНЩ) спостерігався у пацієнтів, переважно хворих на рак, які отримували лікарські засоби, що пригнічують резорбцію кісток, такі як золедронова кислота. Багато з цих пацієнтів також отримували хіміотерапію та кортикостероїди. Більшість випадків пов’язувалася зі стоматологічними маніпуляціями, такими як видалення зубів. Багато хто з пацієнтів мали ознаки місцевої інфекції, включаючи остеомієліт.

Необхідно враховувати такі фактори ризику під час оцінки індивідуального ризику розвитку ОНЩ:

- активність бісфосфонату (більш високий ризик при застосуванні більш активних сполук), шлях введення (більш високий ризик при парентеральному введенні) та кумулятивна доза;

- рак, хіміотерапія, променева терапія, кортикостероїди, паління;

- стоматологічні захворювання в анамнезі, погана гігієна ротової порожнини, періодонтит, інвазивні стоматологічні процедури та погано підібрані зубні протези.

Перед початком застосування бісфосфонатів у пацієнтів із супутніми факторами ризику потрібно провести стоматологічний огляд з відповідним профілактичним стоматологічним лікуванням.

Під час лікування ці пацієнти повинні уникати інвазивних стоматологічних процедур. У пацієнтів, у яких виник остеонекроз щелепи в процесі терапії бісфосфонатами, стоматологічне хірургічне втручання може погіршити стан. Відсутні дані, які б вказували на зменшення ризику розвитку остеонекрозу щелепи при відміні лікування бісфосфонатами. Лікар-куратор повинен визначати співвідношення користь-ризик для кожного пацієнта індивідуально.

Кістково-м’язовий біль

В післяреєстраційних дослідженнях у пацієнтів, які отримували золедронову кислоту згідно з показаннями, спостерігався тяжкий, а в рідкісних випадках такий, що обмежував дієздатність, біль у кістках, суглобах та/або м’язах. Проте такі випадки були нечастими. Час до появи симптомів варіювався від одного дня до декількох місяців після початку лікування. У більшості пацієнтів симптоми послаблювалися після припинення лікування. У деяких пацієнтів симптоми поверталися при повторному застосуванні золедронової кислоти або іншого бісфосфонату.

Атипові переломи стегнової кістки

Про атипові підвертлюгові та діафізарні переломи стегна повідомлялося під час терапії бісфосфонатами, особливо, у пацієнтів, які отримували тривале лікування у зв’язку з остеопорозом. Ці поперечні або короткі косі переломи можуть виникати на будь-якій ділянці стегна, від трохи нижче малого вертлюга до трохи вище надмищелків. Ці переломи виникають внаслідок мінімальної травми або взагалі без травми, і деякі пацієнти відчувають біль у стегні або паховій ділянці, який часто пов’язується зі стресовими переломами, що видно на рентгені, за тижні або місяці до виникнення повного перелому стегна. Переломи часто є двосторонніми; таким чином, необхідно оглянути стегно протилежної кінцівки у пацієнтів, які отримують бісфосфонат і мають перелом тіла стегнової кістки. Також повідомлялося про погане зрощення цих переломів. Відміна терапії бісфосфонатами може бути необхідною для пацієнтів, якщо є підозра на атипові переломи стегна.

Під час лікування бісфосфонатами пацієнти повинні повідомляти про будь-який біль у стегні, стегновому суглобі або паховій ділянці для своєчасного виявлення можливого неповного перелому стегна.

Гіпокальціємія

Повідомлялось про гіпокальціємію у пацієнтів, що застосовували «Золедронову кислоту – Віста». Повідомлялось про випадки серцевих аритмій та неврологічні реакції (включаючи епілептичні напади, заціпеніння та тетанію), вторинні до тяжкої гіпокальціємії. Повідомлялось про випадки тяжких гіпокальціємій, що потребують госпіталізації. У деяких випадках гіпокальціємія може загрожувати життю.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

«Золедронова кислота - Віста» протипоказана у період вагітності та годування груддю.

Період вагітності

Нема достатніх даних про застосування золедронової кислоти у вагітних жінок. Дослідження репродукції у тварин показали репродуктивну токсичність. Потенціальній ризик для людини невідомий.

Годування груддю

Невідомо чи потрапляє золедронова кислота у грудне молоко.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами. Побічні реакції препарату, такі як запаморочення та сонливість, можуть впливати на здатність керувати автотранспортом або роботі з іншими механізмами, тому необхідна обережність під час керування автотранспортом або праці зі складними механізмами в період застосування «Золедронової кислоти – Віста».

Спосіб застосування та дози.

«Золедронову кислоту - Віста» вводять тільки лікарі, які мають досвід внутрішньовенного введення бісфосфонатів.

Перед введенням 4 мг концентрату «Золедронової кислоти - Віста» розводять у 100 мл 0,9 % розчину натрію хлориду або 5 % розчину глюкози. Готовий розчин «Золедронової кислоти - Віста» для інфузій вводять у вигляді одноразової внутрішньовенної інфузії протягом щонайменше 15 хв.

Концентрат «Золедронової кислоти - Віста» не можна змішувати з розчинами для інфузій, що містять кальцій або інші двовалентні катіони, такими як лактатний розчин Рінгера, і необхідно вводити у вигляді одноразової внутрішньовенної інфузії з використанням окремої інфузійної системи.

Профілактика симптомів, пов’язаних з ураженням кісткової тканини, у пацієнтів зі злоякісними новоутвореннями на пізніх стадіях

Дорослі і пацієнти літнього віку

Рекомендована доза «Золедронової кислоти - Віста» становить 4 мг у вигляді інфузії кожні 3-4 тижні.

Пацієнтам також необхідне щоденне застосування препаратів кальцію перорально у дозі 500 мг і 400 МО вітаміну D на добу.

Лікування гіперкальціємії, обумовленої злоякісною пухлиною

Дорослі і пацієнти літнього віку

Рекомендована доза «Золедронової кислоти - Віста» становить 4 мг у вигляді одноразової інфузії. Перед введенням і під час введення «Золедронової кислоти - Віста» необхідно забезпечити достатню гідратацію пацієнта.

Порушення функції нирок

Гіперкальціємія, обумовлена злоякісною пухлиною

Лікування гіперкальціємії, обумовленої злоякісною пухлиною, у пацієнтів з тяжкими порушеннями функції нирок можливе після ретельної оцінки ризику застосування препарату та очікуваної користі. Клінічний досвід застосування препарату пацієнтам із рівнем креатиніну в сироватці крові > 400 мкмоль/л, або > 4,5 мг/дл, відсутній. Пацієнтам з гіперкальціємією, обумовленою злоякісною пухлиною, з рівнем креатиніну в сироватці крові

Профілактика симптомів, пов’язаних з ураженням кісткової тканини, у пацієнтів зі злоякісними новоутвореннями на пізніх стадіях

На початку лікування препаратом пацієнтів з множинною мієломою або метастатичним ураженням кісток внаслідок солідної пухлини слід визначити рівень креатиніну в сироватці крові і кліренс креатиніну. Кліренс креатиніну розраховується за формулою Кокрофта-Голта на основі рівня креатиніну в сироватці крові. «Золедронова кислота - Віста» не рекомендується пацієнтам із тяжкими порушеннями функції нирок до початку терапії (кліренс креатиніну

Пацієнтам з метастатичним ураженням кісток при порушенні функції нирок легкого або помірного ступеня тяжкості до початку терапії (кліренс креатиніну 30-60 мл/хв) рекомендуються такі дози препарату:

Початковий рівень

кліренсу креатиніну (мл/хв)

рекомендована доза

«Золедронової кислоти - Віста» (мг)*

>60

4 мг

50-60

3,5 мг*

40-49

3,3 мг*

30-39

3 мг*

*Дози розраховані з допущенням заданої AUC=0,66 мг•год/л (кліренс креатиніну 75 мл/хв). Для пацієнтів з порушенням функції нирок передбачається зменшення дози до рівня, при якому досягається така ж AUC, як і в пацієнтів із кліренсом креатиніну 75 мл/хв.

Після початку терапії рівень креатиніну в сироватці крові слід вимірювати перед введенням кожної дози «Золедронової кислоти - Віста», у разі порушення функції нирок лікування слід відмінити.

У ході клінічних досліджень порушення функції нирок було визначено таким чином:

– для пацієнтів з нормальним початковим рівнем креатиніну в сироватці крові (

– для пацієнтів зі зміненим початковим рівнем креатиніну в сироватці крові (> 1,4 мг/дл, або > 124 мкмоль/л) - підвищення на 1 мг/дл, або 88 мкмоль/л.

Під час клінічних досліджень терапію «Золедроновою кислотою - Віста» відновлювали після повернення рівня креатиніну до початкового рівня з відхиленням у межах 10 % від початкової величини. Терапію «Золедроновою кислотою - Віста» слід відновлювати у тій же дозі, що й до переривання лікування.

У пацієнтів з нирковою недостатністю легкого або середнього ступеню рекомендується зменшити дози золедронової кислоти.

Інструкції для приготування знижених доз «Золедронової кислоти - Віста»

Набрати необхідний об’єм концентрату таким чином:

- 4,4 мл для дози 3,5 мг;

- 4,1 мл для дози 3,3 мг;

- 3,8 мл для дози 3,0 мг.

Набрану кількість концентрату необхідно розвести в 100 мл стерильного 0,9 % розчину натрію хлориду або 5 % розчину глюкози. Дозу необхідно вводити у вигляді окремої внутрішньовенної інфузії протягом не менше ніж 15 хвилин.

Діти

«Золедронову кислоту - Віста» не рекомендується застосовувати в педіатричній практиці через обмежений досвід застосування препарату дітям.

Передозування.

Клінічний досвід терапії гострого передозування золедроновою кислотою обмежений. Повідомлялося про помилкове застосування золедронової кислоти у дозі до 48 мг. Пацієнти, яким застосували дозу препарату, що перевищує рекомендовану, повинні знаходитися під постійним медичним наглядом, оскільки може виникнути порушення функції нирок (у т. ч. ниркова недостатність), зміна електролітного складу сироватки (у т. ч. концентрацій кальцію, фосфатів і магнію). При виникненні гіпокальціємії рекомендується проведення інфузії кальцію глюконату за клінічними показниками. Лікування симптоматичне.

Побічні реакції

Протягом трьох днів після застосування препарату «Золедронова кислота – Віста» спостерігалися гострофазні реакції, симптоми яких включали біль у кістках, гарячку, слабкість, артралгії, міальгії, озноб і артрити з набряками суглобів. Ці симптоми зазвичай зникають протягом декількох днів.

Найбільш значущими виявленими побічними реакціями при застосуванні «Золедронової кислоти – Віста» були: порушення ниркової функції, некроз щелепи, гострофазні реакції, гіпокальціємія, порушення зору, фібриляція передсердь, анафілаксія.

Частоту небажаних реакцій при застосуванні «Золедронової кислоти – Віста» у дозі 4 мг визначено головним чином за даними, отриманими при проведенні тривалої терапії. Небажані реакції, пов’язані із застосуванням «Золедронової кислоти – Віста», подібні до тих, про які повідомлялося при застосуванні інших бісфосфонатів, і можуть розвиватися приблизно в однієї третини всіх пацієнтів.

Інформація про нижчевказані побічні реакції була зібрана під час клінічних досліджень переважно після тривалого лікування золедроновою кислотою.

Побічні реакції класифіковані за частотою їх виникнення: дуже часто (≥ 1/10), часто (≥ 1/100

З боку системи крові та лімфатичної системи: часто – анемія; іноді – тромбоцитопенія, лейкопенія; рідко – панцитопенія.

З боку нервової системи: часто – головний біль; іноді – парестезії, запаморочення, смакові розлади, гіпостезія, гіперестезія, тремор, сонливість; дуже рідко – епілептичні напади, заціпеніння та тетанія (вторинний до гіпокальціємії).

боку психіки:іноді – занепокоєність, розлади сну; рідко – сплутаність свідомості.

З боку органів зору:часто – кон’юнктивіти; іноді – помутніння зору, склерит та запалення очниці; дуже рідко – увеїт, епісклерит.

боку шлунково-кишкового тракту: часто – нудота, блювання, анорексія; іноді – діарея, запор, абдомінальний біль, диспепсія, стоматити, сухість у роті.

З боку дихальної системи: іноді – диспное, кашель, бронхоконстрикція, рідко – інтерстиціальна хвороба легенів.

З боку шкіри та підшкірних тканин:іноді – свербіж, висипання (включаючи еритематозні та макулярні висипання), підвищена пітливість.

боку скелетно-м’язової системи, сполучної тканини: часто – біль у кістках, міалгія, артралгія, генералізований біль іноді – м’язові судоми, остеонекроз щелепи

боку серцево-судинної системи: іноді – артеріальна гіпертензія, артеріальна гіпотензія, фібриляція передсердь; артеріальна гіпотензія, що спричинює синкопе та циркуляторний колапс; рідко – брадикардія, дуже рідко – серцева аритмія (вторинна до гіпокальціємії).

З боку нирок та сечостатевої системи: часто – ниркові порушення; іноді – гостра ниркова недостатність, гематурія, протеїнурія.

З боку імунної системи:іноді – реакції гіперчутливості; рідко – ангіоневротичний набряк.

Загальні порушення і реакції у місці застосування препарату:часто – гарячка, грипоподібний стан (включаючи стомленість, озноб, нездужання і припливи); іноді – реакції у місці ін’єкції (включаючи біль, подразнення, припухлість, затвердіння), астенія, периферичний набряк, біль у грудях, збільшення маси тіла, анафілактичні реакції/шок, кропив’янка, рідко – артрити та набряки суглобів як симптоми гострофазової реакції.

Відхилення лабораторних показників:дуже часто – гіпофосфатемія; часто – підвищення рівня креатиніну і сечовини в крові, гіпокальціємія; іноді – гіпомагніємія, гіпокаліємія; рідко – гіперкаліємія, гіпернатріємія.

Порушення функції нирок

При застосуванні «Золедронової кислоти - Віста» повідомлялося про погіршення функції нирок. За даними, отриманими у ході реєстраційних досліджень «Золедронової кислоти - Віста» щодо попередження небажаних явищ, пов’язаних з ураженням кісткової тканини, у пацієнтів з поширеними злоякісними захворюваннями, частота порушень функції нирок, які вважалися пов’язаними із «Золедроновою кислотою - Віста», була такою: множинна мієлома – 3,2 %, рак простати – 3,1 %, рак молочної залози – 4,3 %, рак легень та інші солідні пухлини – 3,2 %. Фактори ризику порушення функції нирок включають: дегідратацію, вже наявне порушення функції нирок, багаторазові курси лікування «Золедроновою кислотою - Віста» або іншими бісфосфонатами, а також одночасне застосування інших нефротоксичних засобів або скорочення рекомендованого часу інфузії. Повідомлялося про випадки погіршення функції нирок, прогресування ниркової недостатності і виникнення необхідності проведення гемодіалізу при першому або одноразовому застосуванні золедронової кислоти у дозі 4 мг.

Остеонекроз щелепи

Випадки остеонекрозу (в основному щелепи) спостерігалися переважно у пацієнтів з онкологічними захворюваннями, які отримували «Золедронову кислоту - Віста». Багато хто з цих пацієнтів мав прояви місцевої інфекції, включаючи остеомієліт. Більшість випадків були пов’язані зі стоматологічними процедурами, як наприклад видалення зуба. Остеонекроз щелепи має багато встановлених факторів ризику, зокрема діагностований рак, супутня терапія (наприклад хіміотерапія, променева терапія, кортикостероїди) та супутні захворювання (наприклад анемія, коагулопатії, інфекції, захворювання ротової порожнини).

Хоча причинно-наслідкового зв’язку не доведено, таким пацієнтам рекомендовано уникати інвазивних стоматологічних процедур.

Фібриляція передсердь

У ході рандомізованого подвійного сліпого контрольованого клінічного дослідження, в якому оцінювалася ефективність і безпека золедронової кислоти для пацієнток з постменопаузальним остеопорозом, загальна частота розвитку фібриляції передсердь становила 2,5 % у групі пацієнток, які отримували золедронову кислоту в дозі 5 мг, і 1,9 % у групі плацебо. Причина виникнення підвищеної частоти розвитку фібриляції передсердь невідома.

Гострофазові реакції

Ці небажані реакції включають гарячку, міалгію, головний біль, біль у кінцівках, нудоту, блювання, діарею та артралгію, які можуть з’явитися в перші 3 дні після інфузії «Золедронової кислоти - Віста».

Атипові переломи стегнової кістки

Протягом періоду постреєстраційного маркетингового застосування рідко повідомлялося про гострі підвертлюгові та діафізальні переломи стегнової кістки (небажана реакція на бісфосфонати).

Побічні реакції, зумовлені гіпокальціємією

Гіпокальціємія є важливим ідентікованим ризиком при застосуванні «Золедронової кислоти – Віста» за зареєстрованими показаннями. Дані клінічних та постмаркетингових досліджень свідчать про зв’язок між терапією «Золедроновою кислотою – Віста», повідомленнями про гіпокальціємію та розвитком вторинних серцевих аритмій. Крім того, є дані про зв’язок між гіпокальціємією та повідомленнями про вторинні неврологічні реакції, включаючи епілептичні напади, заціпеніння та тетанію.

Несумісність

Концентрат препарату «Золедронова кислота - Віста» підлягає розведенню у стерильному 0,9 % розчині натрію хлориду або 5 % розчині глюкози. Концентрат «Золедронової кислоти - Віста» не можна змішувати з розчинами для інфузій, що містять кальцій або інші двовалентні катіони, такими як лактатний розчин Рінгера, і необхідно вводити у вигляді одноразової інфузії з використанням окремої системи для інфузій.

Дослідження зі скляними флаконами, а також кількома типами інфузійних пакетів та інфузійних систем, виготовлених із полівінілхлориду, поліетилену та поліпропілену (попередньо заповнених 0,9 % розчином натрію хлориду або 5 % розчином глюкози), показали відсутність несумісності з вищезазначеними пакувальними матеріалами.

Термін придатності

3 роки.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 ºС. Не потребує спеціальних умов зберігання. Після розкриття флакону розчин хімічно і фізично стабільний протягом 24 годин при температурі 2 – 8 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці!

Упаковка

По 5 мл у флаконах з поліетилену, укупорені гумовими пробками і обжаті алюмінієвими ковпачками з поліпропиленовими дисками. По 1 флакону концентрату у картонній коробці.

Категорія відпуску

За рецептом.

Виробник

Актавіс Італія С.п.А.

Actavis Italy S.р.A.

Місцезнаходження

Віа Пастеур, 10, 20014, Нервіано, Мілан, Італія.

Via Pasteur, 10, 20014, Nerviano, Milan, Italy.

Конец текста официальной инструкции

Дополнительная информация

МНН: 
Zoledronic acid
Реклама препарата: 
реклама препарата Золедроновая кислота-Виста на территории Украины запрещена.
Фармакотерапевтическая группа: 
Засоби, що впливають на структуру та мінералізацію кісток. Бісфосфонати.
Примечания
* - инструкция не переведена на русский язык. На странице предоставлена украиноязычная версия инструкции.
Количество просмотров: 46.