Бериате/Beriate фактор коагуляции VIII

Код ATХ: 
B02BD02
Регистрационный номер: 
UA/13049/01/01
Срок действия регистрационного удостоверения: 
27.09.2013 до 27.09.2018
Название на английском: 
Фактор коагуляції крові VIII
Інструкція
для застосування
медичного імунобіологічного препарату

Загальна характеристика.

міжнародна непатентована назва: Coagulation factor VІІІ.

основні властивості лікарської форми: порошок білого або майже білого кольору; відновлений розчин від безбарвного до світло-жовтого кольору, прозорий або слабо опалесціюючий.

ЯКІСНИЙ ТА КІЛЬКІСНИЙ СКЛАД:

1 флакон  з порошком містить:

діючі речовини: фактор коагуляції крові людини VIII —­ 250 МО, 500 МО або 1000 МО;

допоміжні речовини: гліцин, кальцію хлорид,  D(+) сахароза, натрію хлорид.

Розчинник (вода для ін'єкцій) — по 2,5 мл, 5 мл і 10 мл.

Препарат, відтворений додаванням відповідно 2,5 мл, 5 мл і 10 мл води для ін'єкцій, містить 100 МО/мл фактора коагуляції крові людини VIII.

Активність (МО) визначається за допомогою хромогенного аналізу у відповідності до Європейської фармакопеї. Середня питома активність Бериате® становить приблизно     270 МО/мг білків.

ФОРМА ВИПУСКУ: порошок та розчинник для розчину для ін'єкцій або інфузій.

КОД за АТС: B02BD02. Гемостатичні препарати: фактор коагуляції крові VІІІ.

ІМУНОЛОГІЧНІ ТА БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

Фармакодинамічні властивості

Комплекс фактор коагуляції крові VІІІ/фактор фон Віллебранда складається з двох молекул з різними фізіологічними функціями.

При проведенні інфузії пацієнту, хворому на гемофілію, фактор коагуляції крові VІІІ  зв'язується з фактором фон Віллебранда в системі кровообігу пацієнта.

Активізований фактор коагуляції  крові VІІІ  діє  як ко-фактор для активізованого фактора IX,  прискорюючи конверсію  фактора X в активізований фактор X. Активізований фактор X перетворює протромбін на тромбін. Потім тромбін перетворює фібриноген у фібрин, і може утворитися згусток крові.

Гемофілія A є пов’язаним зі статтю спадковим  порушенням в системі згортання крові внаслідок зниження рівнів фактора VIIІ:C, яке спричинює профузні кровотечі в суглоби, м'язи або внутрішні органи спонтанно,  або в результаті випадкової чи хірургічної травми. Завдяки замісній терапії підвищуються рівні фактора коагуляції крові VІІІ у плазмі, уможливлюючи у такий спосіб тимчасову корекцію дефіциту фактору і виправлення тенденцій до кровотеч.

На додаток до своєї функції білка, що захищає фактор VIII,  фон Віллебранд є медіатором зчеплення тромбоцитів з ділянками судинних ушкоджень і відіграє певну роль в агрегації тромбоцитів.

Результати клінічної ефективності та безпеки, отримані на основі наявних даних щодо лікування 16 дітей віком менше 6 років, узгоджуються із досвідом застосування препарату дорослим пацієнтам.

Фармакокінетичні властивості

Після внутрішньовенного введення активність фактора VІІІ зменшується одно- або двофазно. Кінцевий період напіввиведення варіює в інтервалі від 5 до 22 годин, в середньому приблизно 12 годин. Підвищення активності фактора VІІІ після введення  фактора VIIІ в дозі 1 МО/кг маси тіла (поступове відновлення) становило приблизно 2 % з варіабельністю між окремими пацієнтами (від 1,5 до 3 %). Середній час утримання (MRT) складає 17 годин (стандартне відхилення 5,5 години), середня площа під кривою «концентрація-час»,   що оцінена  на основі  екстраполяції  (AUDC)  була  еквівалентна  0,4 год Г— кг/мл (стандартне відхилення 0,2), середній кліренс — 3 мл/год/кг (стандартне відхилення 1,5 мл/год/кг).

Діти

Фармакокінетичні дані щодо дітей є обмеженими.

Доклінічні дані щодо безпеки препарату

Загальна токсичність

Токсикологічні дослідження з повторним дозуванням не проводилися через розвиток антитіл проти гетерологічного білка.

Навіть дози,  що  в декілька разів перевищували  рекомендовану для  людини  дозу  на      1 кілограм маси тіла, не показували ніяких токсичних ефектів на лабораторних тварин.

Тести термообробленого препарату фактору VІІІ з поліклональними преципітуючими антитілами (кролики) в аналізі за Оухтерлоні та в аналізі пасивної шкірної анафілаксії на морських свинках не показали змін в імунологічних реакціях порівняно з необробленим білком.

Мутагенність

Оскільки в клінічному досвіді відсутні будь-які дані щодо можливих туморогенних і мутагенних ефектів фактора коагуляції крові людини VІІІ, проведення експериментальних досліджень, особливо на гетерологічних видах, не вважається доцільним.

ПОКАЗАННЯ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ

Лікування та профілактика кровотечі у пацієнтів, хворих на гемофілію А (спадкова недостатність фактору коагуляції крові VIII). Препарат може застосовуватися в лікуванні набутої недостатності фактора VIII.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ДОЗИ

Лікування слід проводити під наглядом лікаря, який  має досвід у лікуванні хворих на  гемофілію.

Дозування

Визначення дози і тривалості замісної терапії залежать від ступеня дефіциту недостатності фактора коагуляції крові VIІІ,  локалізації та інтенсивності кровотечі, а також від клінічного стану пацієнта.

Кількість призначених одиниць фактору VІІІ виражається в міжнародних одиницях (МО) у відповідності до поточного стандарту Всесвітньої організації охорони здоров'я для препаратів, що містять  фактор коагуляції крові VІІІ. Активність фактора VІІІ у плазмі визначається у відсотках (відносно нормальної плазми людини) або в міжнародних одиницях (відносно Міжнародного стандарту вмісту  фактора VІІІ у плазмі).

1 МО активності фактору VІІІ еквівалентна кількості фактору VІІІ в 1 мл нормальної плазми людини.

Лікування за потребою

Необхідна доза фактора VIІІ розраховується на основі емпіричного досвіду, згідно з яким 1 МО фактора VІІІ на 1 кг маси тіла підвищує активність фактора VІІІ у плазмі приблизно на 2 % (2 МО/дл) від нормальної активності. Необхідна доза розраховується за такою формулою:

Необхідна кількість одиниць = маса тіла (кг) Г— бажане підвищення фактора VIII (% або МО/дл) Г— 0,5.

Доза та частота введень мають завжди розраховуватися з урахуванням клінічної ефективності в кожному індивідуальному випадку.

У разі виникнення наступних геморагічних явищ, активність  фактора VІІІ за відповідний період не повинна бути нижче рівня активності плазми (у % від нормального рівня  або в МО/дл).

Для розрахунку доз препарату при кровотечах та в хірургічній практиці можна використовувати таблицю нижче:

[[:table:]]

Профілактика

При довгостроковій профілактиці кровотеч у пацієнтів з тяжкою гемофілією А звичайні дози становлять 20 — 40 МО фактора VІІІ на 1 кг маси тіла з інтервалом введення              2 — 3 дні. У деяких випадках, особливо при лікуванні молодих пацієнтів, може виникнути потреба скоротити інтервали або збільшити дозу.

Під час курсу лікування розрахунок дози і частоти повторних інфузій рекомендовано проводити на основі належного визначення рівнів фактора VIII. При великих хірургічних втручаннях є обов’язковим проведення ретельного контролю замісної терапії за допомогою аналізу коагуляції (активність фактору VIII). У пацієнтів може спостерігатися індивідуальна реакція на лікування  фактором VIII, in vivo демонструючи різні показники відновлення i періоду  напіввиведення.

Необхідно проводити контроль утворення інгібіторів фактора VІІІ  у пацієнтів (див. також розділ  "Особливості застосування").

пацієнти, які раніше не отримували лікування

На цей час немає даних щодо безпеки та ефективності застосування препарату  у попередньо нелікованих пацієнтів.

Діти

Дози препарату для дітей розраховуються виходячи з маси тіла, а отже, загалом з тими самими керівними принципами, що й для дорослих пацієнтів. При визначенні частоти введення  препарату слід враховувати клінічну ефективність в кожному окремому випадку. Існує певний досвід лікування дітей віком менше 6 років (див. розділ "Фармакодинамічні властивості").

Спосіб застосування

Препарат вводиться внутрішньовенно.

Відновити препарат згідно з "Інструкцією стосовно приготування препарату перед використанням" нижче.

Перед застосуванням препарат слід нагріти до кімнатної температури або температури тіла. Вводити препарат шляхом внутрішньовенної ін’єкції або повільної інфузії з такою швидкістю, при якій пацієнт буде почуватися комфортно. Швидкість ін’єкції або інфузії не повинна перевищувати 2 мл за хвилину.

Необхідно вести спостереження за пацієнтом для виявлення будь-якої алергічної реакції миттєвого типу. У разі виникнення будь-якої реакції, що може бути пов'язана із застосуванням Бериате®, слід зменшити швидкість інфузії або взагалі припинити інфузію, в залежності від клінічного стану пацієнта (див. також розділ "Особливості застосування").

ПОБІЧНА ДІЯ

Наведені нижче побічні реакції базуються на даних постмаркетингового спостереження і наукової літератури.

При лікуванні препаратом дорослих та дітей можуть виникати гіперчутливість або алергічні реакції та лихоманка. Тим більше, що пацієнти можуть виробляти інгібітори фактора VIII.  

Побічні реакції представлено у таблиці.

Використовуються такі стандартні категорії частоти виникнення відповідно до класифікації MedDRA за системами органів:

Дуже часто   ≥ 1/10

Часто             ≥ 1/100 —

Нечасто         ≥ 1/1,000 —

Рідко              ≥ 1/10000 —

Дуже рідко    

Невідомо       не можна оцінити за наявними даними

Таблиця. Побічні реакції

[[:table:]]

Опис окремих побічних реакцій.

Порушення імунної системи

Алергічні реакції або реакції гіперчутливості (які можуть включати ангіоневротичний набряк, відчуття пощипування та печіння у місці інфузії, озноб, прилив крові до обличчя, генералізовану кропивницю, головний біль, висип, гіпотензію, сонливість, нудоту,  збудження, тахікардію, утруднене дихання, поколювання, блювання та стридорозне дихання) спостерігалися дуже рідко. в деяких випадках вони можуть розвинутися в тяжку анафілаксію (включаючи шок).

Порушення з боку крові та лімфатичної системи     

Пацієнти з гемофілією А дуже рідко можуть виробляти нейтралізуючі антитіла (інгібітори) фактора VIII. У разі виникнення таких інгібіторів цей стан проявить себе як недостатня клінічна реакція. У таких випадках рекомендується отримати консультацію в спеціалізованому центрі лікування гемофілії.

Досвід клінічних випробувань препарату Бериате® за участі пацієнтів, які раніше не отримували лікування, є дуже обмеженим. З цієї причини немає достовірних даних щодо частоти виникнення клінічно значимих специфічних інгібіторів.

Загальні порушеннята порушення у місці введення

У дуже рідких випадках спостерігалася лихоманка.

Інформація про вірусну безпеку наводиться в розділі "Особливості застосування".

Діти.

Частота, тип та тяжкість побічних реакцій у дітей очікуються такими ж самими, як і у дорослих. 

ПРОТИПОКАЗАННЯ

Підвищена чутливість до діючої речовини або будь-якого іншого компоненту  препарату.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ

Гіперчутливість

Можливий розвиток реакцій гіперчутливості алергічного типу. У разі виникнення цих симптомів пацієнтам рекомендується негайно звернутися до свого лікаря  та припинити застосування препарату. Пацієнтів слід повідомити про ранні симптоми реакцій гіперчутливості, такі як висип, генералізована кропивниця, стискання в грудях, важке дихання, гіпотензія та анафілаксія.

У випадку розвитку шоку необхідно користуватися стандартними методами лікування шоку.

Інгібітори

Утворення нейтралізуючих антитіл (інгібіторів) до фактора VІІІ є відомим ускладненням при лікуванні пацієнтів з гемофілією А. Цими інгібіторами зазвичай є імуноглобуліни класу IgG, спрямовані проти прокоагуляційної активності фактора VІІІ, кількість яких визначається в одиницях Бетезда (BU) на 1 мл плазми шляхом модифікованого аналізу. Ризик утворення  інгібіторів пов’язаний зі ступенем впливу фактора VІІІ; цей ризик є найвищим протягом перших 20 днів експозиції. У поодиноких випадках інгібітори можуть утворюватись після перших 100 днів використання фактору VІІІ.

Усі пацієнти, які одержують лікування фактором коагуляції крові людини VІІІ, мають знаходитись під ретельним контролем за допомогою відповідних клінічних спостережень та лабораторних аналізів для виявлення розвитку інгібіторів. Якщо не досягнутий очікуваний рівень активності фактора VIII у плазмі крові, або кровотеча не контролюється відповідною дозою, потрібно провести визначення наявності інгібітора фактора VIII. У пацієнтів з високим рівнем інгібітора фактор VIII може бути неефективним — тому слід розглянути інші засоби лікування. Лікування таких хворих повинен проводити лікар, що має досвід лікування пацієнтів з гемофілією А та пацієнтів з інгібіторами фактора VIII   (див. також розділ "Побічні реакції").

Бериате® містить до 28 мг натрію на 1000 МО, що необхідно враховувати пацієнтам, які дотримуються дієти з контрольованим вмістом натрію.

Вірусна безпека

Стандартні заходи щодо запобігання передачі інфекції внаслідок застосування лікарських препаратів, виготовлених з людської крові або плазми, включають відбір донорів, скринінг донорського матеріалу і пулів плазми на наявність специфічних маркерів інфекцій, а також впроваджені в технологічні етапи виробництва процедури інактивації/видалення вірусів. Незважаючи на це, при застосуванні препаратів, виготовлених з людської крові або плазми, можливість передачі інфекційних агентів не може бути повністю виключена. Це також стосується невідомих або нових вірусів та інших патогенних організмів.

Вказані заходи вважаються ефективними щодо вірусів з оболонкою, таких як ВІЛ, віруси гепатиту B і С, а також щодо вірусів без оболонки — вірусу гепатиту A і парвовірусу B19.

Як загальний профілактичний засіб для пацієнтів, які регулярно/повторно застосовують препарати фактора VІІІ, отримані із людської плазми, слід розглядати відповідне щеплення (проти гепатиту А і гепатиту B).

При кожному застосуванні Бериате® пацієнту настійно рекомендується реєструвати назву і номер серії препарату, щоб можна було простежити зв’язок між дією препарату на окремого пацієнта і серією препарату.

Діти

Вказані вище особливості застосування стосуються також і дітей.

Взаємодія з іншими лікарськими препаратами та інші форми взаємодії: немає повідомлень про взаємодії препаратів фактора коагуляції крові людини VІІІ з іншими лікарськими препаратами.

Несумісність

Не змішувати Бериате® з іншими лікарськими препаратами, речовинами для розведення  та розчинниками, окрім води для ін'єкцій, яка додається в комплекті.

Вагітність та лактація

Дослідження репродуктивної функції у тварин при застосуванні фактора VІІІ не проводились. Немає даних про вплив на фертильність.

Через невелику кількість випадків виникнення гемофілії А у жінок відсутні дані щодо застосування фактора VІІІ під час вагітності та годування груддю. Тому використання препарату можливе тільки при наявності однозначних показань, якщо користь переважає ризик.

Вплив на здатність керувати транспортними засобами та механізмами

Препарат не впливає на здатність керувати транспортними засобами та механізмами.

Інструкція стосовно приготування препарату перед використанням

Метод застосування

- Відновлений розчин має бути прозорим або слабо опалесцюючим. Після фільтрації та перед введенням рекомендується візуально оглянути відновлений препарат на наявність  часток і зміну забарвлення. Не використовуйте каламутний розчин або розчин, що містить  осад (дрібні частки).

- Відновлення розчину та витягнення виконуються в асептичних умовах.

Відновлення розчину

Доведіть розчинник до кімнатної температури. Зніміть ковпачки з флаконів з препаратом і розчинником. Пробки обробіть антисептичним розчином і дайте їм висохнути до відкриття пристрою для додавання розчинника із вбудованим фільтром (Mix2Vial).

[[:table:]]

Для ін'єкцій Бериате® рекомендується використовувати одноразові пластикові шприци, оскільки розчин препарату цього типу може прилипати до стінок цільноскляних шприців.

Повільно введіть розчин внутрішньовенно (див. розділ «Спосіб застосування та дози»), звертаючи увагу на те, щоб у шприц  з  препаратом не потрапила кров.

Будь-який невикористаний продукт або відходи мають бути утилізовані  у відповідності до місцевих вимог.

ПЕРЕДОЗУВАННЯ

На цей час не спостерігалось симптомів передозування фактором коагуляції крові людини VІІІ.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: Зберігати у холодильнику при температурі від 2 до 8 °C. Не заморожувати. Зберігати ємність у зовнішній  картонній коробці для захисту від світла.

Протягом строку придатності Бериате® можна зберігати при температурі до 25 °C, але сумарний час його зберігання при такій температурі не повинен перевищувати 1 місяць. Кожний період зберігання Бериате® при кімнатній температурі необхідно документувати, щоб не перевищити сумарний період в 1 місяць.

Не піддавати флакони прямому нагріванню. Флакони не повинні нагріватись вище температури тіла (37 °C). Зберігати в недоступному для дітей місці.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 3 роки.

Була продемонстрована хімічна та фізична стабільність відновленого продукту у використанні протягом 8 годин при температурі 25 °C. З мікробіологічної точки зору продукт слід застосовувати  негайно. Якщо препарат не був застосований одразу, час його зберігання не повинен перевищувати 8 годин при кімнатній температурі.

Не використовувати після закінчення терміну придатності, вказаного на упаковці.

ПАКУВАННЯ

Порошок для розчину для ін’єкцій або інфузій по 250 МО, 500 МО та 1000 МО у флаконі в комплекті з розчинником (вода для ін’єкцій) по 2,5 мл, 5 мл та 10 мл у флаконі та пристроєм з вбудованим фільтром для додавання розчинника. По 1 флакону з порошком, 1 флакону з  розчинником та 1 пристрою з вбудованим фільтром  для додавання розчинника, який запакований в блістер,  разом з інструкцією про застосування вкладають в картонну коробку.

Додатково може додаватися: набір для внутрішньовенного введення (одноразовий шприц, голка-метелик, 2 дезінфікуючі серветки в індивідуальних герметичних упаковках та  нестерильний лейкопластир)  в окремій картонній коробці.

Одна картонна коробка з препаратом, розчинником, пристроєм для додавання розчинника та одна картонна коробка з набором для  внутрішньовенного введення складені разом та скріплені стрічкою.

Флакони  з  порошком  по 250 МО  та 500 МО виготовлені з прозорого безбарвного скла  (І тип, Євр. фарм.). Флакони з порошком по 1000 МО виготовлені з прозорого безбарвного скла (ІІ тип, Євр. фарм.). Флакони  з розчинником виготовлені з прозорого  безбарвного скла  (I тип, Євр. фарм.).

ВИРОБНИК:

CSL Behring GmbH, Emil-von-Behring-StraОІe 76, 35041  Marburg, Hessen, Germany

ЦСЛ Берінг ГмбХ, Еміль-фон-Берінг-Штрассе 76, 35041 Марбург, Гессен, Німеччина.  

УМОВИ ВІДПУСКУ: за рецептом.                     

Конец текста официальной инструкции

Дополнительная информация

МНН: 
Coagulation factor VIII
Реклама препарата: 
реклама препарата Бериате/Beriate фактор коагуляции VIII на территории Украины запрещена.
Фармакотерапевтическая группа: 
Гемостатичні препарати: фактор коагуляції крові VIII.
Примечания
* - инструкция не переведена на русский язык. На странице предоставлена украиноязычная версия инструкции.
Количество просмотров: 30.