Кустодиол

Код ATХ: 
V07AB
Регистрационный номер: 
UA/6672/01/01
Срок действия регистрационного удостоверения: 
30.11.2012 до 30.11.2017
Название на английском: 
CUSTODIOL®
КУСТОДИОЛ ИСХОДНАЯ РЕД 26 06 12.DOCDD䕍坏À䘀뢑먷玙￲ᄛ홞셮ྈཤ캊㬣Ǭēē䕍坏À䘀̃À䘀Ũ#屜慖楤屭⃤㕜䕅縰就㘲㘰㈱ㅾ䐮䍏฀관Þ鸀頀̀尀尀嘀愀搀椀洀尀㈀〄㐄 㬀䄄射ᨀ䌄䄄䈄㸄㐄㠄㸄㬄 㼀㔄䀄㔄射᠀㴄䄄䈄䀄䌄㨄䘄㠄伄 ᨀ䌄䄄䈄㸄㐄㠄㸄㬄 㠀䄄䔄㸄㐄㴄〄伄 䀀㔄㐄 ㈀㘀  㘀 ㄀㈀⸀搀漀挀숀둣堵Ǎ”Wǎᒜј཰ј摘јË1641Ƕ橰瑲橠瑲橌瑲樤瑲樄瑲槰瑲槜瑲榰瑲榔瑲榀瑲楰瑲楜瑲楀瑲⏴瑲睜瑲컀ͭࠀᣉͭᖜ瑲ᖜ瑲常Ѡᖜ瑲ᖜ瑲ᖜ瑲ᖜ瑲ᖜ瑲ᖜ瑲곤ņᖜ瑲 11‡繨쾘橌瑲樤瑲樄瑲槰瑲槜瑲榰瑲榔瑲榀瑲楰瑲楜瑲楀瑲⏴瑲睜瑲退ᣊᖜ瑲ᖜ瑲絠ᖜ瑲ᖜ瑲ᖜ瑲ᖜ瑲ᖜ瑲ᖜ瑲ᖜ瑲 1Ŕ棰瑲椔瑲⏴瑲睜瑲믰ᵀ ]ƐŘ mailto皂=G嬨 ͠1B쾘̀橌瑲樤瑲樄瑲槰瑲槜瑲榰瑲榔瑲榀瑲楰瑲楜瑲楀瑲⏴瑲睜瑲ꠀᣌᖜ瑲ᖜ瑲챠ᖜ瑲ᖜ瑲ᖜ瑲ᖜ瑲ᖜ瑲ᖜ瑲ᖜ瑲 4ēͭ\WINDOWS\system32\msctf.dll =ĘC:\WINDOWS\system32\hlink.dll ā棰瑲椔瑲⏴瑲睜瑲줈ᵀ Ķ版瑲爘瑲燼瑲燨瑲燘瑲⏴瑲ꮸņ밌믰 Ŀ癀瑲睜瑲믰毰瑲ᖜ瑲ᖜ瑲1 $쪐̀橌瑲樤瑲樄瑲槰瑲槜瑲榰瑲榔瑲榀瑲楰瑲楜瑲楀瑲⏴瑲睜瑲頀ᣏᖜ瑲ᖜ瑲톀ᖜ瑲ᖜ瑲ᖜ瑲ᖜ瑲ᖜ瑲ᖜ瑲ᖜ瑲 1ǵ坸ሴሴꯍï⌁杅ꮉ崄誈ᳫᇉါ恈 ú⵸јùƐ≐ѡǤ䴐ņ晸ņ䬨ņ殀ņ榘ņ꾈ņ 迈ņ!뛈ņ"楐ņ#欨ņ$迈ņ툸ͬǘ Ɔͭƅ판ѐŽ㒠јŠ첨Ɗͯ凸ѐ뱘ͣ㕐я勨ѐͭ㣨ͭ㫀я㵰я컀ͭ찘⏨ѡTpO堈ѦИ㵰я㵰я᱐ѡਘјM½ϠϠ橌瑲樤瑲樄瑲槰瑲槜瑲榰瑲榔瑲榀瑲楰瑲楜瑲楀瑲⏴瑲睜瑲怀ᣓᖜ瑲ᖜ瑲튈ᖜ瑲ᖜ瑲ᖜ瑲ᖜ瑲ᖜ瑲ᖜ瑲ᖜ瑲 1Jɘ猠Ѡڈ睐 鹫劚文伣麫綜㹨值8픰.mCLSID\{529A9E6B-6587-4F23-AB9E-9C7D683E3C50}&0&츰TŮ儘첔뺺峓䙢ㇳ䦙椶밊웞众ຓ鿊ӍReferenceX1Ğ橰瑲橠瑲橌瑲樤瑲樄瑲槰瑲槜瑲榰瑲榔瑲榀瑲楰瑲楜瑲楀瑲⏴瑲睜瑲㣨㧀䠀ᣖ㨈ᖜ瑲ᖜ瑲ᖜ瑲ᖜ瑲ᖜ瑲ᖜ瑲ᖜ瑲ᖜ瑲፼Ơᖜ瑲 1į&зовнішньоклітинногоѐǖзастосовуютьсяn.11Ñͬ㫪ၩ힢〫鴰 G숒￱üВся сеть3F䶂捩潲潳瑦圠湩潤獷丠瑥潷歲䴀捩潲潳瑦丠瑥潷歲Ȁѡ ǀ菱ョ톔ミ廊ョᳬベ編 ljємզǴ靸ю磠Dz퇀ミ펤ѐǿ퇀ミ3☤я铐VǸᝠ⤊)ѓ䀀䀀䀀䀀䔰ྠ>ἠ聱゠゠゠゠゠゠゠゠゠゠゠゠゠゠゠゠゠゠゠゠゠゠゠゠゠゠゠゠゠゠゠゠ྠᓐᦀὀὀ㐐゠ୀᓐᓐὀ⍀ྠᓐྠᅠὀὀὀὀὀὀὀὀὀὀᅠᅠ⍀⍀⍀ᯀ㦐ⴠ⦰⦰ⴠ☰⋀ⴠⴠᓐᡐⴠ☰㞐ⴠⴠ⋀ⴠ⦰⋀☰ⴠⴠ㬀ⴠⴠ☰ᓐᅠᓐᵐὀᓐᯀὀᯀὀᯀᓐὀὀᅠᅠὀᅠ゠ὀὀὀὀᓐᡐᅠὀὀⴠὀὀᯀḀಀḀ⇐゠⼀␠ᓐᦠᯀ㺀ὀὀὀ㺀㚀ᓐ㚀⦰⹐ⴠḰᓐᓐᯀᯀᗠὀ㺀゠㵀⵰ᓐⴰṠὀⅰྠⱀὀᡐὀᰠಀὀ☰⾀⥀ὀ⍀ᓐ⾀ᓐᤀ≐ᓐᅠᗰ␀᱐ྠᯀ㮠᫐ὀᅠ⋀ᡐᅠⴠ⏠⦰␠⪠☰㠀ὐⴠⴠ⦰⩠㞐ⴠⴠⴠ⋀⦰☰ⱀㅠⴠⴠ⢠㼐㼐Ⱐ㚀⏠⥀䁀⦰ᯀῐᶀᦠῐᯀ⬰ᢰⅰⅰṠἰ➐ⅰὀⅰὀᯀ᭐ὀ⢀ὀⅰὰ〠〠⁐⨀ᲀ᫐⺰᳀ѓͻØk*ƑਈƐ``  ᜀÌ翽>‟ïVŒповинніş.styleś퇀ミѐѐń퐬ѐ푘ѐ튨Ł퇀ミ?翤鑐 Ŋ菱ョ톔ミ廊ョᳬベ亸я ų娰ſ 俠⃐120 смŻ嶨я䀈ͤͬͯͬ倰ѕţョ縰ͫ히ョ큈ミ桘ѐ䣀ͯᰀūͬͬēョ뱈ͣ히ョ큈ミ빠ѓ䣀ͯᰀěͬ饠юǰ㫪ၩ힢〫鴰 G숒￱üВся сеть3F䶂捩潲潳瑦圠湩潤獷丠瑥潷歲䴀捩潲潳瑦丠瑥潷歲ȀIJョ磸히ョ큈ミ碈䣀ͯᰀ:죰챠Ĺͬ฀ͯġ’a,ੀ㌀яĪԁԀ摍⹉㟽䁂弣正Ϯǀ퇀ミїїǍїへјїöƠ⓰э0,8132 гdzᑔјῐѢгǼ퇀ミїᐰј ù鞠ɸ㫪ၩ〫鴰䌯尺尀㄀茀참ႀ䐀䍏䵕繅1䐀̀Ѐ窾ⱥ⹁ᑡ䐀漀挀甀洀攀渀琀猀 愀渀搀 匀攀琀琀椀渀最猀᠀⨀㄀Ⰰ奁်㄀ᨀ̀Ѐ妾Ⲃ둁ᑢ㄀က㰀㄀̀멁၉䐀獥瑫灯☀̀Ѐ妾Ⲃᑝ䐀攀猀欀琀漀瀀ᘀᔀѡ㑸Ѡ ƙሜјへјU‚斠юР驄矶.doc@ƿⱠ₍㫪ၩ힢〫鴰 G숒￱üВся сеть3F䶂捩潲潳瑦圠湩潤獷丠瑥潷歲䴀捩潲潳瑦丠瑥潷歲Ȁ 䄀舀敒慧慴䴀捩潲潳瑦丠瑥潷歲Ȁ℀䈀舀屜慖楤m楍牣獯景⁴敎睴牯kmǃ峕噜摡浩ñ楍牣獯景⁴敎睴牯k尀尀嘀愀搀椀洀尀㈀〄㐄 㬀䄄䴀椀挀爀漀猀漀昀琀 一攀琀眀漀爀欀Ȁ䨀㄀Ⰰ孁ၵ㔀䕅縰1㐀̀Ѐ䆾鴼ⱛ孁ᑵᨀ䌄䄄䈄㸄㐄㠄㸄㬄 㼀㔄䀄㔄ᘀ㈀Ď⡀⁌㈀〶ㄶ縲⸱佄C琀̀Ѐ쑀ⱔᩁᑥ᠀㴄䄄䈄䀄䌄㨄䘄㠄伄 ᨀ䌄䄄䈄㸄㐄㠄㸄㬄 㠀䄄䔄㸄㐄㴄〄伄 䀀㔄㐄 ㈀㘀  㘀 ㄀㈀⸀搀漀挀ᰀ Uſ菱ョ톔ミ廊ョᳬベ⯠ Ť菱ョ톔ミ廊ョᳬベ튠 ŭ铴⚠я♸я Ė C:\WINDOWS\system32\mshtml.dll ğ菱ョ톔ミ廊ョᳬベ㰠Ѡ9E Ą菱ョ톔ミ廊ョᳬベ č80f ҨҨ㫪ၩ〫鴰䌯尺_ij 俠⃐㫪ၩ〫鴰䌯尺樀㄀က䐀捯浵湥獴愠摮匠瑥楴杮s䐀̀Ѐ¾᐀䐀漀挀甀洀攀渀琀猀 愀渀搀 匀攀琀琀椀渀最猀☀⨀㄀က㄀ᨀ̀Ѐ¾᐀㄀က堀㄀က䄀灰楬慣楴湯䐠瑡a㠀̀Ѐ¾᐀䄀瀀瀀氀椀挀愀琀椀漀渀 䐀愀琀愀 䈀㄀က䴀捩潲潳瑦⨀̀Ѐ¾᐀䴀椀挀爀漀猀漀昀琀᠀㨀㄀က伀晦捩e␀̀Ѐ¾᐀伀昀昀椀挀攀ᘀ搀㔀ကἀ㸄䄄㬄㔄㐄㴄㠄㔄 䐀〄㤄㬄䬄㘀̀Ѐ¾᐀ἀ㸄䄄㬄㔄㐄㴄㠄㔄 䐀〄㤄㬄䬄⸀㘀᠀㴄䄄䈄䀄䌄㨄䘄㠄伄 ᨀ䌄䄄䈄㸄㐄㠄㸄㬄 㠀䄄䔄㸄㐄㴄〄伄 䀀㔄㐄 ㈀㘀  㘀 ㄀㈀⸀搀漀挀⸀䰀一䬀簀̀Ѐ¾᐀᠀㴄䄄䈄䀄䌄㨄䘄㠄伄 ᨀ䌄䄄䈄㸄㐄㠄㸄㬄 㠀䄄䔄㸄㐄㴄〄伄 䀀㔄㐄 ㈀㘀  㘀 ㄀㈀⸀搀漀挀⸀䰀一䬀琀 fƒ菱ョ톔ミ廊ョᳬベ麐љƚ ƛдозуванніƄ퇀ミªї Ɓ菱ョ톔ミ廊ョᳬベ ƶ麘љ ²Ƴ퇀ミ¬ܼј Ƽ菱ョ톔ミ廊ョᳬベ ƥṐѢनјࢠјƮ10ƪͭ㰨Ѡ文伣麫綜㹨值}T ՠՠ печінка, підшлункова залоза та нирки повинні зберігатись у блоці у донора органу, необхідний об’єм перфузії Кустодіолу складає 150-200 мл на кілограм маси тіла. Для цього «загального захисту» це є еквівалентом пер фузійному об’єму 8-12 л охолодженого Кустодіолу для пацієнта із масою біля 70-80 кг. Об’єм розчину для перфузії становить близько 20 л (з розрахунку 300 мл на 1 кг маси тіла донора) на 1 пересадку при тривалості перфузії близько 10 хв через канюлю з внутрішнім діаметром 5 мм }ĩ퇀ミiœ( ǒ菱ョ톔ミ廊ョᳬベp ǛL稀DŽперфузіїǁ퇀ミr è NJ菱ョ톔ミ廊ョᳬベ dzxǼКустодіолуǹ퇀ミ} Ǣ菱ョ톔ミ廊ョᳬベ ǫƔскладаєÃÄƑ퇀ミ…硴 ƚ菱ョ톔ミ廊ョᳬベ ƃƌ퇀ミˆ磌 Ɖ菱ョ톔ミ廊ョᳬベ ƾƻ퇀ミ‰鴜 Ƥ菱ョ톔ミ廊ョᳬベ ƭŖ퓈玐嶙茠䀊뀵⃁௹呐䉕覂ꏸ栞⡲¬&СправкаRņ퇀ミ猴 Ń菱ョ톔ミ廊ョᳬベ ňŵ퇀ミ舜я ž菱ョ톔ミ廊ョᳬベ ŧŠ퇀ミ“ ŭ菱ョ톔ミ廊ョᳬベ ĒğкілограмĘ퇀ミœﰼ ą菱ョ톔ミ廊ョᳬベ Ċķ퇀ミ¡ İ菱ョ톔ミ廊ョᳬベ ĹﳐĢтілаġ퇀ミ¥ Ī菱ョ톔ミ廊ョᳬベﳈ Ǔ.oßӰӰ卍呃⹆慍獲慨䥬瑮牥慦散䘮汩䵥灡䔮假丮⹉佉䩉䭂BJ%øψ嫠ю卍呃⹆慍獲慨䥬瑮牥慦散䘮汩䵥灡䔮假伮⹉佉䩉䭂B%%ƅ謁卍呃⹆慍獲慨䥬瑮牥慦散䘮汩䵥灡䔮假䄮⹊偈䩉䭂B oƮ菱ョ톔ミ廊ョᳬベ鳰 ŗнеобхіднийŐмаси\ﶈ隸ͭ倁Ᏺጊ皼]Ŏﵨŋ퇀ミ§ﶌﴘ Ŵ菱ョ톔ミ廊ョᳬベﵠ⽺ƕ Žﴼ︘ﳐŦДля⽺ƕť퇀ミ«︼﷈ Ů菱ョ톔ミ廊ョᳬベ︐ ė﷬ﻈﵨĐ цьогоğ퇀ミ±ﻬﹸ Ę菱ョ톔ミ廊ョᳬベﻀ āﺜク︘Ċ«ĉ퇀ミ² ワH IJ菱ョ톔ミ廊ョᳬベー Ļl8ﻈ뀵⃁௹Ĥзагальноговкаġ퇀ミ½\│ Ī菱ョ톔ミ廊ョᳬベ0 в Ǔøクǜзахисту烈ㄚǙ퇀ミÄĜ¨ ǂ菱ョ톔ミ廊ョᳬベðoo NjÌɘ8" w:st="on">40 мм рт. ст. Для пацієнтів із тяжким коронарним склерозом підтримувати дещо вищий тиск упродовж тривалішого періоду.

– Методи перфузії:

гідростатична перфузія із постійним контролем часу та висоти над рівнем серця або перфузія за допомогою перфузійного насоса із контролем часу та тиску у корені аорти.

– Кардіоплегічна реперфузія:

у разі необхідності проведення реперфузії необхідно забезпечити охолодження розчину до 5-8 °C для первинної перфузії. Час кожної ре-перфузії має становити 2-3 хв; у будь-якому випадку тиск перфузії має відповідати тиску в останню хвилину первинної кардіоплегічної серцевої перфузії. Одночасна системна гіпотермія (27-29 °C) з ішемічною толерантністю серця при використанні апарату «серце-легені» добре переноситься протягом 180 хв після затискання аорти.

– Транспортування:

якщо серце, перфузоване препаратом, призначене до трансплантації, його необхідно помістити у контейнер з охолодженим препаратом (2-4 °C) для забезпечення захисту до моменту імплантації реципієнту.

2. Нирки.

– Температура розчину 5-8 0С.

– Об’єм перфузії: 1,5 мл/хв/г розрахункової ваги нирки (нормальна вага нирки дорослого – приблизно 150 г).

– Тиск перфузії (ниркова артерія):

120-140 см водяного стовпа над рівнем нирки, що еквівалентно 90-110 мм рт. ст. на кінці перфузійного катетера у нирковій артерії.

– Час перфузії:

при зазначеному дозуванні і тиску час перфузії становить близько 8-10 хв. Цей час необхідний для забезпечення урівноважування зовнішньоклітинного простору нирки (включаючи інтерстиціальну тканину і систему ниркових канальців). Цей час не можна скорочувати.

– Додаткові заходи:

для забезпечення оптимального використання захисних властивостей препарату для нирок важливо забезпечити інтенсивний діурез перед початком перфузії (фармакологічними заходами та /або гідратацією пацієнта).

– Методи перфузії:

гідростатична перфузія із контролем часу та висоти над рівнем нирки або перфузія із використанням перфузійного насоса із контролем часу та тиску на кінці перфузійного катетера.

– Транспортування:

якщо нирка, перфузована препаратом, призначена до трансплантації, її необхідно зберігати у контейнері з охолодженим до 2-4 °C препаратом для забезпечення захисту. При цьому забезпечується захист до 48 годин.

3. Печінка

– Температура розчину 0-4 0С

– Об’єм перфузії:

якщо необхідно, щоб печінка, підшлункова залоза та нирки зберігалися разом (одним блоком) у донора органів, необхідний об’єм перфузії препаратом становить 150-200 мл/ кг маси тіла. Для такого загального захисту це еквівалентно перфузійному об’єму 8-12 л охолодженого препарату для пацієнта із масою тіла 70-80 кг.

– Тиск перфузії:

використовується перфузія під гідростатичним тиском (контейнер розміщується на висоті 1 м над рівнем серця).

– Час перфузії:

при зазначеному дозуванні і тиску час перфузії становить близько 10-15 хв, але у будь-якому випадку не менше 8 хв.

– Додаткові заходи:

у донора органа, перед початком перфузії кров необхідно повністю гепаринізувати.

– Метод перфузії:

препарат ввести у ниркову аорту або у клубову артерію донора органа через відповідно підготовлену перфузійну трубку (система звільняється від повітря). Одночасно із початком перфузії хірург відкриває порожнисту вену черевної порожнини пацієнта. Це дозволить розчину витікати без перешкод. Увесь об’єм розчину вводити через черевну аорту, таким чином усі черевні органи включаються у захист. Жовчні протоки (у середині або ззовні тіла) необхідно старанно промити мінімум 100 мл охолодженого препарату за допомогою катетера малого розміру.

Якщо лише печінку чи частину печінки (наприклад у випадку живого донора) потрібно видалити без будь-яких інших органів, об’єм перфузії має бути відповідно зменшений. Час перфузії не може бути менше 8 хв і зазвичай становить 10-15 хв. У останньому випадку необхідно забезпечити адекватну перфузію для артеріальної та портальної циркуляції по венах.

– Трансплантація:

якщо необхідне транспортування органа для трансплантації, після видалення печінку вмістити у контейнер з охолодженим препаратом. Орган слід повністю занурити в охолоджений Кустодіол. Існує загальна рекомендація, що час ішемії не повинен перевищувати при нормальних умовах 12-15 годин. Якщо печінка має працювати на місці видаленого органа (наприклад для енуклеації пухлини), її необхідно зберігати в охолодженому препараті упродовж усієї процедури. Одразу після завершення так званої «процедури на столі» печінка аутотрансплантується.

4. Захист підшлункової залози.

Для захисту підшлункової залози використовуються рекомендації, зазначені у розділі 3, і стосуються також донора органа. Це означає, що температура розчину, об’єм, тиск та час перфузії базуються на рекомендаціях, наведених вище ( дивись «3. Печінка»).

5.Трансплантація вен та/або артерій.

Трансплантат вен (зазвичай частина великої підшкірної вени) або артерій (зазвичай частина внутрішньої грудної артерії) охолоджуються та зберігаються в охолодженому розчині препарату (близько 50-100 мл) при 5-8 °C. Після вилучення із розчину частини вени чи артерії одразу імплантуються.

6. Мультиорганний захист

Основні технічні заходи перфузії зараз в основному стандартизовані та описані у відповідних посібниках для хірургії. Стосовно технічних заходів перфузії у світі найбільш застосовують перфузію під атмосферним тиском з використанням перфузійних систем з максимально можливим розміром. Навіть при низьких температурах Кустодіол має винятково низьку в’язкість. Це дає можливість вводити великі об’єми при низькому тиску та при низьких температурах, яких вимагає проведення перфузії.

Мультиорганний захист з допомогою Кустодіолу не обмежується об’ємом перфузії, а базується на мінімальному часі перфузії, що має становити 8-10 хв. Це означає, що введенням великих об’ємів охолодженого Кустодіолу (0-4 °C) можливо швидко досягти ефективне охолодження, і таким чином забезпечити захист органів упродовж тривалого часу.

7. Транспортування органа донора

Технічні заходи щодо забезпеченню гіпотермічного зберігання окремі у кожній лікувальній установі, та «техніка потрійного пакета» на даний час широко застосовується у всіх країнах. Орган, видалений у донора, зазвичай транспортується до реципієнта у спеціально розробленому залежно від його розміру (серце/нирки) стерильному пакеті, в якому органи знаходяться у крижаному перфузійному розчині Кустодіолу. Органи мають бути повністю вкритими розчином. Пакет щільно закривається клеючою стрічкою або іншим подібним пристроєм і вкладається у другий контейнер, що також наповнений перфузійним розчином Кустодіолу, для того щоб уникнути будь-яких пошкоджень ізолюючого матеріалу чи потрапляння повітря. Орган, забезпечений захистом подвійного пакування, вкладається у стерильний пластиковий контейнер і щільно закривається кришкою. Цей контейнер поміщається усередину транспортного ящика, наповненого кригою. Обов’язково додається інформація про донора, копії лабораторних звітів та зразки крові донора. Транспортування донорського органа у перфузійному розчині Кустодіолу має бути максимально швидким.

Побічні реакції

Невідомі.

Передозування

Потрапляння великих об’ємів препарату у велике коло кровообігу може призвести до надмірного збільшення циркуляційного об’єму та спричинити зміну електролітичного балансу (гіпокальціємія, гіпонатріємія, гіпермагнезіємія, гіперкаліємія). Рекомендується регулярний контроль електролітів у сироватці крові.

Може спостерігатися підвищення упродовж перших 24 годин рівня триптофану і гістидину у плазмі крові. Не повідомлялося про побічні ефекти щодо метаболізму.

Застосування у період вагітності або годування груддю

Адекватні контрольовані клінічні дослідження застосування препарату не проводились. Застосування препарату у період вагітності або годування груддю можливе за умови, що користь для матері перевищує ризик для плода або дитини.

Діти

Застосовують дітям з перших днів життя. Особливості застосування.

Кустодіол не призначений для будь-яких видів ін’єкцій чи інфузій.

Повна зупинка міокарду робить його дуже вразливим до надмірного розтягу. Для запобігання цьому необхідно забезпечити адекватне відведення препарату зі шлуночка та не перевищувати рекомендовані об’єми та тиск перфузії. Особливо це важливо при операціях на серці у немовлят і дітей. При недостатньому охолодженні розчину для перфузії при проведенні кардіоплегії може виникнути так званий «кальцієвий парадокс», що спричиняє загибель клітин міокарда після його захисту. Розчин завжди має бути достатньо охолодженим перед використанням.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Препарат застосовувати винятково в умовах стаціонару.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

Взаємодія з лікарськими засобами, що часто застосовуються перед операцією у кардіології (глікозиди, діуретики, нітрати, антигіпертензивні, бета-блокатори та антагоністи кальцію), невідома. Кустодіол не можна змішувати з іншими лікарськими засобами.

Фармакологічні властивості

Фармакодинаміка.

Кустодіол пролонгує толерантність до ішемії в органах, що потребують захисту, головним чином, двома механізмами дії:

1. Електролітичний склад Кустодіолу пригнічує процес метаболізму клітин органів. Таким чином, потреба органів у енергії знижується до мінімального рівня.

2. Виробництво анаеробної енергії обмежене шляхом збільшення затримки гліколізу завдяки зниженню рН, спричиненому акумуляцією молочної кислоти. Буфер гістидин/гістидину гідрохлорид затримує зниження рН у тканинах під час ішемії органа. У цьому випадку доля продукування анаеробної гліколітичної енергії підвищується.

α-кетоглутарова кислота є субстратом для продукування аеробної енергії. Триптофан чинить мембранно-протекторну дію.

Маніт запобігає появі клітинних набряків. Загальна осмоляльність розчину трохи нижча за нормальну осмоляльність плазми та внутрішньоклітинного простору.

Фармакокінетика.

Залежно від природи та тривалості операції, методів операції та маси пацієнта об’єм препарату, який вводиться у велике коло кровообігу, може коливатися від 0,1 до 3 л. α-кетоглутарова кислота метаболізується переважно у циклі лимонної кислоти. Гістидин та триптофан метаболізуються головним чином у печінці, проте частково виділяються нирками.

Маніт виділяється у незмінному стані нирками.

Фармацевтичні характеристики

Основні фізико-хімічні властивості: прозорий розчин блідо-жовтого кольору.

Несумісність

Невідома.

Термін придатності

1 рік. Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності.

Умови зберігання

Зберігати у захищеному від світла місці при температурі від 20С до 8 0С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка

По 500 мл, 1000 мл у пляшках скляних, по 1 л, 2 л, 5 л у пакетах.

Категорія відпуску

За рецептом.

Для застосування в умовах стаціонару.

Виробник

Др. Франц Кьолер Хемі ГмбХ, Німеччина/

Dr. Franz Kohler Chemie GmbH, Germany.

Місцезнаходження

Вернер-фон-Сіеменс-Штрассе 22-28, 64625 Бенсхайм, Німеччина/

Werner-von-Siemens-Strabe 22-28, 64625 Bensheim, Germany.

Заявник

Др. Франц Кьолер Хемі ГмбХ, Німеччина/

Dr. Franz Kohler Chemie GmbH, Germany.

Місцезнаходження

Вернер-фон-Сіеменс-Штрассе 22, 64625 Бенсхайм, Німеччина/

Werner-von-Siemens-Strabe 22, 64625 Bensheim, Germany.

Конец текста официальной инструкции

Дополнительная информация

МНН: 
комбинированный препарат, МНН не присвоен.
Реклама препарата: 
реклама препарата Кустодиол на территории Украины запрещена.
Фармакотерапевтическая группа: 
Розчинники та засоби для розведення, включаючи іригаційні розчини.
Количество просмотров: 87.