Филграстим-Фармекс гранулоцитарный колониестимулирующий фактор человека рекомбинантный

Код ATХ: 
L03AA02
Регистрационный номер: 
UA/13004/01/01
Срок действия регистрационного удостоверения: 
07.05.2013 до 07.05.2018
Название на английском: 
Гранулоцитарний колоніестимулюючий фактор людини рекомбінантний

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Міжнародна непатентована назва: filgrastim.

Основні властивості лікарської форми: філграстим відноситься до медичних імунобіологічних препаратів. Філграстим - гранулоцитарний рекомбінантний колоніестимулюючий фактор людини, глікопротеїн, що регулює утворення функціонально активних нейтрофілів і їхній вихід у кров із кісткового мозку.

ЯКІСНИЙ ТА КІЛЬКІСНИЙ СКЛАД

1 флакон (1,0 мл) розчину для ін'єкцій містить:

Діюча речовина: Філграстим - 300 мкг (30 млн МО).

Допоміжні речовини: кислота оцтова, натрію ацетат, сорбітол, полісорбат 80, вода для ін'єкцій.

ФОРМА ВИПУСКУ. Розчин для ін'єкцій. КОД АТС. АТС L03A А02. Філграстим.

ІМУНОЛОГІЧНІ І БІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Фармакодинаміка

Гранулоцитарний колоніестимулюючий фактор людини (Г-КСФ, англійською - G-CSF) — це глікопротеїн, який регулює утворення і вивільнення функціональних нейтрофілів кісткового мозку. Філграстим-Фармекс містить r-met-Hu-G-CSF (філгастрім), який значно підвищує кількість нейтрофілів у периферичній крові протягом 24 годин і мінімально впливає на кількість моноцитів. У деяких хворих на тяжку хронічну нейтропенію також призводить до незначного збільшення кількості циркулюючих еозинофілів і базофілів у порівнянні з початковими кількостями. У деяких з таких хворих еозінофілія або базофілія проявляються навіть до початку лікування. Збільшення кількості нейтрофілів залежить від дози, якщо застосовується рекомендоване дозування.

Нейтрофіли, що утворюються у відповідь на лікування, функціонують нормально або навіть краще звичайного, за результатами проб на хіміотаксис і фагоцитарну функцію. Після переривання лікування кількість циркулюючих нейтрофілів зменшується на 50 % через 1-2 дні і нормалізується через 1 - 7 днів.

Застосування Філграстим-Фармекс у хворих, які проходять цитотоксичну хіміотерапію або мієлосупресивне лікування після трансплантації кісткового мозку (ТКМ), значно зменшує частоту проявів, тяжкість і тривалість нейтропенії і фебрильної нейтропенії і, таким чином, також зменшує кількість госпіталізацій, середню тривалість госпіталізації і кількість призначених антибіотиків у порівнянні з хворими, які одержують тільки цитотоксичну хіміотерапію.

Призначення Філграстим-Фармекс значно зменшує тривалість фебрильної нейтропенії, використання антибіотиків і тривалість госпіталізації при індукційній хіміотерапії при гострій мієлоїдній лейкемії. Кількість задокументованих випадків підвищення температури і інфекцій за цих клінічних умов не зменшились.

Застосування Філграстим-Фармекс BIJl-інфікованоми, підтримує нормальну кількість нейтрофілів, що дозволяє здійснювати регульовану процедуру призначень антивірусних лікарських засобів та інших мієлосупресивних препаратів. Відсутні ознаки того, що у хворих з позитивною серологічною реакцією, які проходять лікування із застосуванням Філграстим-Фармекс, підвищується реплікація ВІЛ.

Так само, як це спостерігається для інших гемотопоетичних факторів росту, для G-CSF проявились стимулююча дія на ендотеліальні клітини людини in vitro.

Фармакокінетика

Виведення продукту відбувається відповідно до фармакокінетики першого порядку, при його введенні підшкірно і внутрішньовенно. Середній час виведення складає приблизно 3,5 години зі швидкістю виведення приблизно 0,6 мл/хв/кг. Інфузія продовжується протягом 28 днів у хворих, які відновлюються після аутологічної трансплантації кісткового мозку, вона не асоціюється з фармакологічною акумуляцією, і середні тривалості виведення є порівняними. Існує позитивна лінійна кореляція між дозою і еквівалентною сироваточною концентрацією як при введенні внутрішньовенним шляхом, так і підшкірно. Сироваткові концентрації підтримуються на рівні вище 10 нг/мл протягом 8-16 годин після введення рекомендованих доз підшкірно. Об'єм дистрибуції у крові складає приблизно 150 мл/кг.

ПОКАЗАННЯ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ

Хворі на рак, які проходять лікування мієлосупресивною хіміотерапією.

Хворі на гостру мієлолейкемію, яким призначена хіміотерапія на етапах індукції або

консолідації.

Хворі, яким проведена пересадка кісткового мозку.

Хворі на рак, яким призначена процедура мобілізації та відбору гемопоетичних клітин- прогеніторів.

Хворі на хронічну тяжку нейтропенію.

Профілактика і лікування нейтропенії у хворих на ВІЛ/СНІД.

Хворі на рак, які проходять лікування мієлосупресивною хіміотерапією

Філграстим-Фармекс призначається хворим на немієлоїдні злоякісні захворювання, які отримують мієлосупресивну хіміотерапію, що супроводжується випадками тяжкої нейтропенії та лихоманки, лікування призводить до зменшення тривалості нейтропенії і випадків фебрильної нейтропенії у хворих на немієлоїдну неоплазію при проведенні відповідної цитотоксичної хіміотерапії.

Хворі на гостру мієлолейкемію, яким призначене хіміотерапевтичне лікування на етапах індукції або консолідації

Філграстим-Фармекс призначається для скорочення часу відновлення нейтрофілів і зменшення тривалості фебрильної нейтропенії після хіміотерапії на етапах індукції або консолідації у дорослих і дітей, хворих на гостру мієлоїдну лейкемію.

Хворі, яким проведена пересадка кісткового мозку

Філграстим-Фармекс призначається для зменшення тривалості нейтропенії та її клінічних наслідків у хворих на немієлоїдні злоякісні захворювання, яким зроблена пересадка кісткового мозку після проведення мієлоаблативної хіміотерапії.

Хворі на рак, яким призначена процедура мобілізації та відбору гемопоетичних клітин- прогеніторів

Філграстим-Фармекс призначається для мобілізації гемопоетичних клітин-прогеніторів у напрямку до периферичної циркуляції для їх відбору з використанням лейкоферезу. Така мобілізація дозволяє здійснити відбір великої кількості клітин-прогеніторів, які можуть бути успішно трансплантовані після проведення мієлоаблативної хіміотерапії.

Хворі на хронічну тяжку нейтропенію

Постійне застосування Філграстим-Фармекс призначається для зменшення випадків і

тривалості клінічних наслідків нейтропенії: лихоманки, інфекційних захворювань і виразок рота і горла у хворих на спадкову, циклічну або ідіопатичну симптоматичну нейтропенію. Застосування у педіатрії

Філграстим-Фармекс призначається для лікування описаних вище станів у хворих, молодших за 18 років. Ефективність і безпечність Філграстим-Фармекс подібні як у дорослих, так і у дітей.

Профілактика і лікування нейтропенії у хворих на ВІЛ/СНІД

Філграстим-Фармекс призначається хворим, у яких спостерігаються прояви нейтропенії, пов'язані з вірусною реплікацією (ВІЛ) або опортуністичними інфекціями у хворих на ВІЛ/СНІД, які проходять антиретровірусне лікування як профілактику нейтропенії, і у хворих на вторинну нейтропенію внаслідок проведення хіміотерапії і/або радіотерапії для лікування злоякісного захворювання, пов'язаного з основним захворюванням.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ДОЗИ

Хворі на рак, які проходять лікування мієлосупресивною хіміотерапією Початкова доза:

Рекомендована початкова доза Філграстим-Фармекс складає 5 мкг/кг/добу і призначається як одна денна доза, що вводиться підшкірно як ін'єкція ударної дози препарату або шляхом швидкої внутрішньовенної інфузії (15-30 хвилин). До початку лікування Філграстим- Фармекс потрібно зробити повну гемограму, для визначення кількості тромбоцитів і контролювати її два рази на тиждень протягом терміну лікування. Коригування дози:

Можна збільшити дозу до 5 мкг/кг для кожного циклу хіміотерапії відповідно до тривалості і тяжкості нейтропенії.

Тривалість лікування:

Філграстим-Фармекс не можна призначати пізніше ніж за 24 години до проведення хіміотерапії і раніше ніж через 24 години після її проведення (див. «Особливості застосування»).

Потрібно призначати Філграстим-Фармекс щоденно протягом 2 тижнів, доки абсолютне число нейтрофілів (CAN) не досягне значення 10,000/ мм . Тривалість лікування, необхідного для послаблення нейтропенії, викликаної хіміотерапією, залежить від мієлосупресивного потенціалу хіміотерапевтичного режиму, що застосовується. Лікування має бути призупинене, якщо абсолютна кількість нейтрофілів перевищує значення 10,000 мм3, після досягнення найнижчого рівня нейтрофілії, викликаної хіміотерапією.

Хворі, яким зроблена пересадка кісткового мозку

Початкова доза:

Рекомендована доза Філграстим-Фармекс після трансплантації кісткового мозку становить 10 мкг/кг/доба. Вводиться шляхом внутрішньовенозної інфузії тривалістю від 4 до 24 годин. Перша доза Філграстим-Фармекс призначається принаймні через 24 години після цитотоксичної хіміотерапії і через 24 години після інфузії кісткового мозку.

Коригування дози:

Протягом періоду відновлення нейтрофілів доза має коригуватись відповідно до отриманої реакції:

Якщо абсолютна кількість нейтрофілів більша за 1000/ мм3 протягом 3 днів, необхідно зменшити дозу до 5 мкг/кг/доба. Якщо кількість нейтрофілів зберігається більшою за 1000/ мм3 протягом 3 днів після зменшення дози, потрібно припинити лікування препаратом Філграстим-Фармекс. Якщо кількість нейтрофілів зменшиться нижче 1000/ мм3, поновити лікування із застосуванням Філграстим-Фармекс із дозою 5мкг/кг/доба.

Якщо абсолютна кількість нейтрофілів менша за 1000/мм3 у будь-який момент при лікуванні

препаратом Філграстим-Фармекс у дозі 5 мкг/кг/добу, дозу потрібно збільшити до

10 мкг/кг/добу.

Тривалість лікування:

Тривалість лікування має складати 14 днів.

Хворі на рак, яким призначена проиедура мобілізації та відбору гемопоетичних клітин-

прогеніторів

Початкова доза:

Рекомендована доза Філграстим-Фармекс складає 10 мкг/кг/доба, що вводиться підшкірно або внутрішньовенно.

Рекомендовано розпочинати лікування принаймні за 4 дні до першого лейкоферезу і продовжувати лікування до останньої процедури лейкоферезу.

Коригування дози:

Необхідно контролювати число нейтрофілів через 4 дні після застосування Філграстим- Фармекс. Доза має бути відкоригована пацієнтам, у яких число лейкоцитів перевищує 100,000/мм3.

Оптимальна тривалість лікування Філграстим-Фармекс і схема рекомендованого лейкоферезу є: Філграстим-Фармекс 6-7 днів із проведенням лейкоферезу на 5, 6 і 7 добу. Тривалість лікування:

Лікування має продовжуватись до проведення останньої процедури відбору.

Хворі на хронічну тяжку нейтропенію

Для підтримання клінічного прогресу потрібне щоденне призначення. Абсолютна кількість нейтрофілів не має використовуватись як єдиний індикатор ефективності. Дози мають бути індивідуальними і відкоригованими відповідно до клінічного курсу пацієнта та абсолютної кількості нейтрофілів. Доза препарату становить від 1,2 мкг/кг (ідіопатична нейтропенія); 2,1 мкг/кг (циклічна нейтропенія); 6,0 мкг/кг (спадкова нейтропенія); дози, що перевищують 100 мкг/кг/доба, необхідні у виключних випадках вродженої нейтропенії.

Хворі на гостру мієлолейкемію, яким призначена хіміотерапіяї

Філграстим-Фармекс призначається у дозі 5 мкг/кг/доба, підшкірно або внутрішньовенно через 24 годин після останнього сеансу хіміотерапії. Лікування триває доки абсолютна кількість нейтрофілів не досягне рівня 100,000/мм і більше протягом 3 днів, або протягом максимального періоду у 35 днів.

Профілактика і лікування нейтропенії у хворих на ВІЛ/СНІД

Для коригування нейтропенії: рекомендована початкова доза Філграстим-Фармекс становить

5 мг/кг/доба до досягнення і збереження нормальної кількості нейтрофілів (CAN > 2.0 х 109 /л). Для підтримання кількості нейтрофілів на достатньому рівні: після коригування нейтропенії потрібно визначити мінімальну ефективну дозу, потрібну для підтримання нормальної кількості нейтрофілів. Рекомендовано використовувати початку дозу у 30 МО (300 мкг)/добу підшкірно через день. Інколи може виникнути необхідність коригувати дозу відповідно до нормальної кількості нейтрофілів у пацієнта для підтримання кількості нейтрофілів вище 2,0 х 109 /л.

Для профілактики нейтропенії, пов'язаної з проведенням хіміотерапії та / або радіотерапії, рекомендуються дози, визначені для хворих на рак, які проходять лікування мієлосупресивною хіміотерапією.

Коригування дози:

Дозволяється підвищувати початкову дозу з 5 мкг/кг до 10 мкг/кг у пізніших випадках нейтропенії відповідно до тривалості і тяжкості попередньої нейтропенії.

Інструкції щодо використання, маніпуляцій і знищення невикористаних залишків продукту: Усі продукти, призначені для парентерального використання, мають бути візуально оглянуті для того, щоб впевнитись, що відсутні сторонні домішки та включення і відсутня зміна забарвлення.

В асептичних умовах вставити стерильну голку у стерильний шприц. Видалити покриття flip off з флакону, яка містить Філграстим-Фармекс, і очистити верхню частину флакону дезінфікуючою речовиною. Ввести голку у флакон і набрати у шприц його вміст. Знищення залишків проводиться відповідно до норм і стандартів біобезпеки для біологічних продуктів, запроваджених Всесвітньою організацію здоров'я.

ПОБІЧНА ДІЯ

Філграстим-Фірмекс є лікарським засобом, який легко переноситься, і небажані ефекти

спостерігаються рідко:

Біль або подразнення у місці ін'єкції. Для попередження таких проявів необхідно часто змінювати місце ін'єкції.

Головний біль, нудота, блювання, болі у кістках і м'язах. Такі ефекти спостерігаються частіше на початку лікування.

ПРОТИПОКАЗАННЯ

Філграстим-Фармекс не можна призначати хворим, у яких спостерігається гіперчутливість до білків, похідних від Escherichia coli, до активної речовини (Філграстим), або до будь-якої складової частини продукту.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ

Філграстим-Фармекс не можна призначати пізніше ніж за 24 години до проведення

хіміотерапії і раніше ніж через 24 години після її проведення.

Продукт не можна розчиняти у солоних розчинах, продукт може випасти в осад.

Застереження

До початку циклу хіміотерапії, а також два рази на тиждень протягом лікування із застосуванням Філграстим-Фармекс потрібно робити повну гемограму і визначати кількість тромбоцитів, з метою уникнення лейкоцитозу і контролювати кількість нейтрофілів. Потрібно перервати лікування, якщо абсолютна кількість нейтрофілів буде більшою за 10,000/мм3.

Не спостерігалось жодних негативних реакцій, які безпосередньо можуть бути пов'язані з лейкоцитозом, проте, оскільки існує ймовірність появи реакцій, пов'язаних з таким інтенсивним лейкоцитозом, потрібно періодично контролювати кількість лейкоцитів. Кількість тромбоцитів потрібно ретельно контролювати, передусім, протягом перших тижнів лікування із застосуванням Філграстим-Фармекс.

Передозування

Відсутня інформація про наслідки передозування при прийомі Філграстима-Фармекс. Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодії

Відсутні відомості про безпечність і ефективність Філграстим-Фармекс при його призначенні разом з цитотоксичною мієлосупресивною хіміотерапією. Не рекомендується призначати препарат протягом 24 годин до чи після цитотоксичної мієлосупресивної хіміотерапії. Взаємодія Філграстим-Фармекс з іншими лікарськими засобами на цей час повністю не оцінена. Потрібно з обережністю застосовувати ті лікарські засоби, котрі підсилюють звільнення нейтрофілів, такі як препарати літію.

Застосування у період вагітності та годування груддю

Відсутні відомості про безпечність Філграстима-Фармекс при його призначенні у період вагітності, проте відсутні докази тератогенності Філграстима-Фармекс у тварин. Досліди на тваринах показують, що Філграстім збільшує частоту випадків ембріональних викидів, проте не збільшує появу злоякісних утворень.

Відсутні відомості про те, чи виділяється Філграстим-Фармекс через материнське молоко, у зв'язку з чим не рекомендується його застосування жінками, які годують грудним молоком.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами

Не проводилось вивчення впливу на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або при роботі з іншими механізмами.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати у захищеному від світла місці при температурі від 2 до 8 °С. Не заморожувати! Не струшувати!


 


ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ:

2 роки з дати виготовлення „in bulk”.

ПАКУВАННЯ:

По 1 або 10 флаконів у контурній чарунковій упаковці разом з інструкцією про застосування препарату у картонній коробці.

ВИРОБНИК:

ТОВ „Фармекс Груп” (із „in bulk” виробництва „Center of Molecular Immunology”, Куба), Україна.

Адреса: 08300, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Шевченка, 100, Україна.

Конец текста официальной инструкции

Дополнительная информация

Реклама препарата: 
реклама препарата Филграстим-Фармекс гранулоцитарный колониестимулирующий фактор человека рекомбинантный на территории Украины запрещена.
Фармакотерапевтическая группа: 
Імуностимулятори. Колонієстимулюючі фактори. Філграстим.
Примечания
* - инструкция не переведена на русский язык. На странице предоставлена украиноязычная версия инструкции.
Количество просмотров: 49.