Несина®

Код ATХ: 
A10BH04
Регистрационный номер: 
UA/14111/01/02
Срок действия регистрационного удостоверения: 
19.12.2014 до 19.12.2019
Название на английском: 
NESINA®

Склад:

діюча речовина: alogliptin benzoate;

1 таблетка містить 17 мг алогліптину бензоату, що еквівалентно 12,5 мг алогліптину або        34 мг алогліптину бензоату, що еквівалентно 25 мг алогліптину;

допоміжні речовини: маніт (Е 421); целюлоза мікрокристалічна; гідроксипропілцелюлоза; натрію кроскармелоза; магнію стеарат;

плівкова оболонка для таблеток по 12,5 мг: гіпромелоза 2910; титану діоксид (Е 171); заліза оксид жовтий (Е 172); чорнило сірого кольору F1 (вода очищена, поліетиленгліколь 8000, спирт бутиловий, чорнило);

плівкова оболонка для таблеток по 25 мг: гіпромелоза 2910; титану діоксид (Е 171); заліза оксид червоний (Е 172); чорнило сірого кольору F1 (вода очищена, поліетиленгліколь 8000, спирт бутиловий, чорнило).

Лікарська форма. Таблетки, вкриті плівковою оболонкою.

Основні фізико-хімічні властивості:

таблетки по 12,5 мг: жовті таблетки, вкриті плівковою оболонкою, з написом «ТАК» і    «ALG-12,5» з одного боку;

таблетки по 25 мг: світло-червоні таблетки, вкриті плівковою оболонкою, з написом «ТАК» і      «ALG- 25» з одного боку.

Фармакотерапевтична група. Антидіабетичні препарати. Інгібітори дипептидил   пептидази-4 (DPP-4). Код ATX А10В Н04.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка. Алогліптин — потужний і високоселективний інгібітор DPP-4, що має у 10000 разів вищу селективність відносно DPP-4, ніж інші споріднені ферменти. DPP-4 є основним ферментом, що бере участь у швидкій деградації інкретинових гормонів, включаючи глюкагоноподібний пептид-1 (GLP-1) та глюкозозалежний інсулінотропний поліпептид (GIP). Інкретинові гормони секретуються в кишечнику, їх рівень підвищується у відповідь на прийом їжі. GLP-1 і GIP посилюють біосинтез та секрецію інсуліну бета-клітинами підшлункової залози. Крім того GLP-1 інгібує секрецію глюкагону та продукування глюкози печінкою. Тому алогліптин покращує контроль глікемії шляхом залучення глюкозозалежного механізму, який забезпечує посилення вивільнення інсуліну та пригнічує вивільнення глюкагону в умовах високих концентрацій глюкози.

Фармакокінетика. Фармакокінетика алогліптину у здорових добровольців та пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу подібна.

Абсорбція. Абсолютна біодоступність алогліптину наближається до 100 %.

Прийом одночасно з їжею, збагаченою жирами, не призводив до зміни показників сумарної та пікової експозиції алогліптину. Таким чином, препарат Несина® можна приймати як з їжею, так і незалежно від прийому їжі.

Після перорального застосування здоровими добровольцями разових доз до 800 мг алогліптину препарат швидко всмоктується, пікова концентрація препарату у плазмі (медіанне значення Tmax) досягається через 1-2 години після прийому.

Після багатократного прийому як у здорових добровольців, так і у пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу не спостерігається клінічно значущого накопичення препарату. Сумарна та пікова експозиція алогліптину внаслідок прийому разових доз від 6,25 до 100 мг (діапазон терапевтичних доз) зростає пропорційно підвищенню дози. Коефіцієнт варіації між пацієнтами для AUC алогліптину був невеликим (17 %).

Розподіл. Після внутрішньовенного введення разової дози 12,5 мг алогліптину здоровим добровольцям об’єм розподілу у термінальній фазі становив 417 л, що свідчить про гарний розподіл препарату у тканинах. Алогліптин на 20-30 % зв’язується з білками плазми.

Біотрансформація. Алогліптин не зазнає інтенсивного метаболізму; 60-70 % введеної дози виводиться з сечею у вигляді незміненого препарату.

Після перорального застосування дози міченого [14C] алогліптину було виявлено два другорядних метаболіти: N-деметильований алогліптин (М-І) та N-ацетильований алогліптин (М-ІІ). М-І є активним метаболітом та виступає як надзвичайно селективний інгібітор DPP-4, за дією подібний до алогліптину. М-ІІ не виявляє жодного інгібуючого впливу на DPP-4 або на інші споріднені з DPP-4 ферменти.

Виведення. Під час виведення алогліптину середній термінальний час напіввиведення (T1/2) становить приблизно 21 годину. Після перорального застосування дози [14C] алогліптину      76 % загальної радіоактивної дози виводилось із сечею, а 13 % дози — з калом.

Середній показник ниркового кліренсу алогліптину (170 мл/хв) перевищував середню розрахункову швидкість клубочкової фільтрації (приблизно 120 мл/хв), що свідчить про певний рівень активного виведення препарату нирками.

Залежність від часу. Сумарна експозиція (AUC(0-inf)) алогліптину після застосування разової дози була подібною до експозиції протягом одного інтервалу дозування (AUC(0-24)) після         6 днів застосування препарату один раз на день. Це свідчить про відсутність залежності кінетики алогліптину від часу при застосуванні багатократних доз.

Клінічні характеристики.

Показання.

Цукровий діабет 2 типу, для покращення контролю глікемії, у комбінації з іншими гіпоглікемічними лікарськими препаратами, включаючи інсулін, коли монотерапія цими препаратами у поєднанні з дієтою та фізичними вправами не забезпечує адекватного контролю глікемії.

Протипоказання. Підвищена чутливість до діючої речовини або до будь-якого іншого компонента препарату, серйозні реакції гіперчутливості, включаючи анафілактичні реакції, анафілактичний шок, ангіоедему в анамнезі до будь-якого інгібітора DРР-4.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Вплив інших лікарських засобів на алогліптин. Алогліптин виводиться з організму переважно з сечею у незміненому вигляді. Метаболізм через ферментативну систему цитохромів        Р450 (СYР) має незначний характер. Тому взаємодії з інгібіторами СYР не очікується.

Результати клінічних досліджень взаємодії препаратів гемфіброзилу (інгібітора СYР2С8/9), флуконазолу (інгібітора СYР2С9), кетоконазолу (інгібітора СYРЗА4), циклоспорину (інгібітора Р-глікопротеїну), воглібози (інгібітора альфа-глюкозидази), дигоксину, метформіну, циметидину, піоглітазону або аторвастатину також демонструють відсутність клінічно важливих ефектів на фармакокінетику алогліптину.

Вплив алогліптину на інші лікарські засоби. Дослідження in vitro свідчать, що алогліптин у рекомендованій дозі 25 мг не чинить інгібуючої або індукуючої дії на ізоферменти CYP 450. Таким чином, взаємодія з субстратами ізоферментів CYP 450 не очікується. Дослідження in vitro продемонстрували, що алогліптин не виступає ні субстратом, ні інгібітором основних транспортерів, залучених до процесів розподілу лікарських речовин у нирках, а саме: транспортера органічних аніонів-1, транспортера органічних аніонів-3 або транспортера органічних катіонів-2 (ОСТ2). Клінічні дані також не вказують на наявність взаємодій з інгібіторами або субстратами Р-глікопротеїну.

У ході клінічних досліджень алогліптин не виявляв клінічно значущого впливу на фармакокінетику кофеїну, (R)-варфарину, піоглітазону, глібуриду, толбутаміду,                   (S)-варфарину, декстрометорфану, аторвастатину, мідазоламу, контрацептивів для перорального застосування (норетиндрону та етинілестрадіолу), фексофенадину, метформіну або циметидину. Це підтверджує in vivo низьку схильність алогліптину до взаємодій з субстратами CYP1А2, CYP3A4, CYP2D6, CYP2C9, Р-глікопротеїну та ОСТ2.

У здорових добровольців алогліптин при одночасному застосуванні з варфарином не впливає на значення протромбінового часу або міжнародного нормалізованого індексу (МНІ).

Одночасне застосування з іншими антидіабетичними лікарськими препаратами. Результати досліджень із застосуванням метформіну, піоглітазону (тіазолідиндіону), воглібози (інгібітора альфа-глюкозидази) та глібуриду (сульфонілсечовини) не показали клінічно важливих фармакокінетичних взаємодій.

Особливості застосування.

Загальні застереження. Препарат Несина® не можна застосовувати як заміну інсуліну пацієнтам, які потребують лікування інсуліном.

Застосування з іншими гіпоглікемічними препаратами та гіпоглікемія. Застосування препарату одночасно з сульфонілсечовиною, інсуліном або курсом комбінованого лікування тіазолідиндіоном та метформіном супроводжується підвищеним ризиком розвитку гіпоглікемії. Тому при застосуванні вищевказаних препаратів з алогліптином може бути потрібним зниження дози цих препаратів з метою зниження ризику розвитку гіпоглікемії              (див. розділ «Спосіб застосування та дози»).

Комбінації, що не досліджувались. Одночасне застосування алогліптину з інгібіторами натрійзалежного переносника глюкози 2 (SGLT-2) або аналогами глюкагоноподібного пептиду 1 (GLP-1), а також застосування алогліптину як елемента трьохкомпонентної терапії разом з метформіном та сульфонілсечовиною не досліджувались.

Ниркова недостатність. Необхідно проводити коригування дози препарату пацієнтам з помірним або тяжким ступенем ниркової недостатності або пацієнтам з термінальним ступенем ниркової недостатності, що потребують проведення діалізу. Рекомендується проводити відповідну оцінку функції нирок до початку лікування препаратом Несина® та періодично протягом лікування (див. розділ «Спосіб застосування та дози»). Досвід застосування препарату Несина® пацієнтам з тяжким ступенем ниркової недостатності або з термінальним ступенем ниркової недостатності, що потребують діалізу, обмежений, тому таким пацієнтам препарат слід застосовувати з обережністю.

Печінкова недостатність. Застосування алогліптину для лікування пацієнтів з тяжким ступенем печінкової недостатності (індекс за шкалою Чайлда-П’ю > 9) не досліджувалось, тому цей препарат не рекомендовано застосовувати таким пацієнтам.

Серцева недостатність. Оскільки досвід застосування алогліптину під час клінічних досліджень за участю пацієнтів із застійною серцевою недостатністю III-IV функціонального класу за класифікацією Нью-Йоркської кардіологічної асоціації (NYHA) обмежений, препарат не рекомендовано застосовувати таким пацієнтам.

Реакції гіперчутливості. Реакції гіперчутливості, включаючи анафілактичні реакції, ангіоневротичний набряк та ексфоліативні шкірні патології, включаючи синдром Стівенса- Джонсона, були зафіксовані під час застосування інгібіторів DРР-4 у постмаркетинговий період застосування препарату. Під час проведення клінічних досліджень повідомлення щодо виникнення анафілактичних реакцій на фоні застосування алогліптину надходили з низькою частотою. При підозрі на виникнення серйозних реакцій гіперчутливості слід припинити застосування алогліптину.

Гострий панкреатит. Застосування інгібіторів DРР-4 пов’язують з потенційним ризиком розвитку гострого панкреатиту. Зафіксовані спонтанні повідомлення про розвиток гострого панкреатиту у постмаркетинговий період. На початку терапії алогліптином пацієнтів необхідно ретельно обстежити щодо симптомів панкреатиту. Пацієнтів слід проінформувати про симптом гострого панкреатиту — постійний сильний біль у животі, який може віддавати у спину. При підозрі на панкреатит слід припинити лікування препаратом Несина та розпочати відповідне лікування. Лікування препаратом не відновлюють у разі підтвердження гострого панкреатиту. Необхідно з обережністю застосовувати препарат пацієнтам з панкреатитом в анамнезі.

Вплив на печінку. У постмаркетинговому періоді повідомлялось про випадки порушень функцій печінки, включаючи печінкову недостатність. Причинний взаємозв’язок із прийомом препарату не встановлено. Слід ретельно спостерігати за пацієнтами для виявлення можливих порушень функцій печінки. Пацієнтам з симптомами, що можуть свідчити про ураження печінки, необхідно одразу провести функціональні проби печінки. У разі виявлення відхилень та відсутності встановленого альтернативного етіологічного чинника, слід розглянути можливість припинення лікування алогліптином.

Застосування у період вагітності або годування груддю

Вагітність. Даних щодо застосування алогліптину вагітними жінками немає. Доклінічні дослідження не вказують на наявність прямих або непрямих негативних ефектів відносно токсичного впливу на репродуктивну функцію. Як запобіжний захід бажано уникати застосування алогліптину під час вагітності. Можливе застосування препарату вагітним лише тоді, коли очікувана користь для матері переважає потенційний ризик для плода.
Годування груддю. Невідомо, чи виділяється алогліптин у грудне молоко. Дані доклінічних досліджень показали екскрецію алогліптину з грудним молоком. Ризик для дитини не можна виключити.

Фертильність. Вплив алогліптину на фертильність людини не вивчався. Доклінічні дослідження не вказують на наявність негативного впливу на фертильність.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами

Препарат Несина® незначною мірою впливає або взагалі не впливає на здатність керувати автотранспортом та механізмами. Однак пацієнтів потрібно попередити про ризик розвитку гіпоглікемії, особливо у поєднанні з сульфонілсечовиною, інсуліном або комбінованою терапією з тіазолідиндіоном та метформіном.

Спосіб застосування та дози.

Препарат призначений для перорального застосування. Препарат Несина® слід приймати один раз на день незалежно від прийому їжі. Таблетку слід ковтати цілою, запиваючи необхідною кількістю води. Якщо дозу препарату пропущено, слід якомога швидше прийняти цю дозу, але не слід застосовувати подвійну дозу в один і той же день з метою поповнення пропущеної дози.

Дорослі (≥ 18 років). Рекомендована доза препарату Несина® становить 25 мг один раз на добу у разі комбінованої терапії з метформіном, тіазолідиндіоном, сульфонілсечовиною або інсуліном чи для потрійної комбінованої терапії з метформіном і тіазолідиндіоном або інсуліном.

При застосуванні препарату Несина® у комбінованій терапії з метформіном та/або тіазолідиндіоном доза метформіну та/або тіазолідиндіону повинна бути незмінною, препарати слід застосовувати одночасно.

При застосуванні препарату Несина® у комбінації з сульфонілсечовиною або інсуліном слід розглянути можливість застосування більш низьких доз сульфонілсечовини або інсуліну для зниження ризику розвитку гіпоглікемії.

З обережністю слід застосовувати препарат Несина® у комбінованій терапії з метформіном та тіазолідиндіоном, оскільки підвищений ризик розвитку гіпоглікемії спостерігався під час проведення потрійної комбінованої терапії. У разі гіпоглікемії слід розглянути можливість застосування більш низьких доз тіазолідиндіону або метформіну.

Безпека та ефективність застосування препарату Несина® у потрійній комбінованій терапії з метформіном і сульфонілсечовиною не встановлені.

Особливі групи пацієнтів.

Пацієнти літнього віку (> 65 років). Пацієнти не потребують коригування дози залежно від віку. Однак дозування алогліптину повинно бути контрольованим у пацієнтів літнього віку у зв’язку з можливим зниженням функцій нирок.

Порушення з боку нирок. Пацієнти з легким ступенем ниркової недостатності (кліренс креатиніну > 50 до   80 мл/хв) не потребують коригування дози. Пацієнтам з помірним ступенем ниркової недостатності (кліренс креатиніну — від 30 до 50 мл/хв) слід застосовувати половину рекомендованої дози (12,5 мг один раз на добу). Пацієнтам з тяжким ступенем ниркової недостатності (кліренс креатиніну

Порушення з боку печінки. Пацієнти з легким та помірним ступенем печінкової недостатності (від 5 до 9 балів за шкалою Чайлда-П’ю) не потребують коригування дози. Пацієнтам з тяжким ступенем печінкової недостатності (понад 9 балів за шкалою Чайлда-П’ю) не рекомендовано застосовувати препарат, оскільки дія алогліптину не вивчалась у таких пацієнтів.

Діти. Безпека та ефективність застосування препарату Несина® дітям (віком до 18 років) не вивчались.

Передозування.

Під час клінічних досліджень алогліптин застосовували у таких найвищих дозах: разові дози 800 мг здоровим добровольцям та 400 мг один раз на добу протягом 14 діб пацієнтам з діабетом 2 типу (відповідно у 32 та 16 разів більше загальної добової дози 25 мг на добу). При застосуванні вищезазначених доз виникнення серйозних побічних реакцій не спостерігалось.

Лікування. У разі передозування рекомендується видалити неабсорбовані залишки зі шлунково-кишкового тракту та розпочати підтримуюче лікування відповідно до клінічного стану пацієнта. Шляхом гемодіалізу алогліптин виводиться у мінімальних кількостях (близько 7 % препарату виводилося під час проведення 3-годинного гемодіалізу). Таким чином, гемодіаліз має незначне клінічне значення при передозуванні. Даних щодо виведення алогліптину шляхом перитонеального діалізу немає.

Побічні реакції.

Небажані ефекти за частотою виникнення класифікують за такими категоріями:

дуже часто (≥ 1/10), часто (≥ 1/100 і

Інфекції та інвазії.

Часто: інфекції верхніх дихальних шляхів, назофарингіт.

З боку нервової системи.

Часто: головний біль.

З боку шлунково-кишкового тракту.

Часто: біль у животі, гастроезофагеальна рефлюксна хвороба.

Невідомо: гострий панкреатит.

З боку шкіри та підшкірних тканин.

Часто: свербіж, висип.

Невідомо: ексфоліативні шкірні захворювання, включаючи синдром Стівенса-Джонсона, ангіоневротичний набряк, кропив’янка.

З боку імунної системи.

Невідомо: гіперчутливість, включаючи  анафілаксію.

З боку печінки та жовчовивідних шляхів.

Невідомо: дисфункція печінки, в тому числі печінкова недостатність.

Термін придатності. 3 роки.

Умови зберігання. Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці!

Упаковка. По 7 таблеток у блістері. По 4 блістери у картонній коробці.

Категорія відпуску. За рецептом.

Виробник. Такеда Ірландія Лтд, Ірландія/Takeda Ireland Ltd, Ireland.

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.

Брей Бізнес Парк, Кілруддері, Ко. Уіклоу, Ірландія/Вrау Business Park, Kilruddery,               Со. Wicklow, Ireland.

Конец текста официальной инструкции

Дополнительная информация

Реклама препарата: 
реклама препарата Несина® на территории Украины запрещена.
Фармакотерапевтическая группа: 
Антидіабетичні препарати. Інгібітори дипептидил пептидази-4 (DPP-4).
Примечания
* - инструкция не переведена на русский язык. На странице предоставлена украиноязычная версия инструкции.
Количество просмотров: 32.