Аналоги препарата Натрия аденозинтрифосфат-Дарница